Parkeerkaart voor personen met een handicap

Wat

Personen met een beperkte mobiliteit kunnen een parkeerkaart voor personen met een handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft je het recht om te parkeren op voorbehouden plaatsen.

Deze kaart is gebonden aan een persoon en niet aan een wagen.

Tenzij het anders vermeld is op de parkeerkaart, blijft deze kaart onbeperkt geldig. Het gebruik ervan is strikt persoonlijk. Ze mag alleen worden gebruikt als de persoon voor wie de kaart bestemd is het voertuig bestuurt of als passagier meerijdt. Bij overlijden moet de parkeerkaart naar de FOD SZ teruggestuurd worden.

Voorwaarden

Je komt in aanmerking voor een parkeerkaart voor personen met een handicap als:

 • je minstens 2 punten scoort voor het criterium 'verplaatsingen'
 • je een verminderde graad van zelfredzaamheid heeft met minstens 12 punten
 • voor kinderen: op basis van het attest Opgroeien/Iriscare/Aviq; 6 punten op de eerste pijler of 2 punten op de categorie 2.3 verplaatsing
 • je toelating hebt van de adviserend geneesheer van het RIZIV of van de Vlaamse Sociale Bescherming om een mobiliteitshulpmiddel aan te kopen dat in deze lijst staat
 • je een blijvende invaliditeit van minstens 50 % hebt aan de onderste ledematen
 • jouw beide armen volledig verlamd of geamputeerd zijn
 • je oorlogsinvalide (militair of burgerlijk) bent met minstens 50 % oorlogsinvaliditeit.

Procedure

 • Om de tegemoetkoming aan te vragen, moet je een aanvraag opstarten via de online app MyHandicap. Om de vragenlijst in te vullen, heb je een elektronische identiteitskaart met pincode en kaartlezer nodig, of de ITSME app.
 • Als je deze aanvraag niet zelf kunt doen, kun je steeds terecht voor hulp bij jouw mutualiteit of lokaal bestuur.
 • Als je niet terechtkunt bij jouw mutualiteit of lokaal bestuur, kun je altijd een afspraak maken met één van de maatschappelijk assistenten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid om een aanvraag op te starten.
 • Wanneer de aanvraag ingediend is, zal de DG HAN nagaan of je recht hebt op de parkeerkaart. Hiertoe zal bijkomende informatie gevraagd worden aan uw behandelende arts.
 • Mogelijks zal je een uitnodigingsbrief krijgen voor een korte afspraak bij één van onze artsen/medische evaluatoren.
 • Indien je recht hebt op de parkeerkaart ontvang je deze per post.

Wat meebrengen?

 • Attest RIZIV
 • Voor kinderen: attest Opgroeien/Iriscare/Aviq

Regelgeving

Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende de parkeerkaarten met een handicap.