Print

Op de private markt

Een goede en betaalbare woning vinden is niet altijd gemakkelijk. Bij het huren van een woning of appartement is een correcte en duidelijke huurovereenkomst van groot belang. Ook een goede verstandhouding tussen huurder en verhuurder is noodzakelijk.

De huurdersbonden hebben modelhuurcontracten uitgewerkt die aangepast zijn aan de gewijzigde bepalingen van de Woninghuurwet. Deze modelhuurcontracten gelden enkel indien de huurder met instemming van de verhuurder de woning tot hoofdverblijfplaats bestemt.

Wanneer je als huurder een nieuw huurcontract aangaat, is het aangewezen stil te staan bij het soort huurcontract. Wil je een negenjarig huurcontract of een huurcontract voor korte duur? De huurdersbonden raden de huurders aan voor het negenjarig huurcontract te kiezen. Dit contract biedt de huurder zowel meer voordelen op het vlak van woonzekerheid als op het vlak van de opzegmogelijkheden door de huurder. Immers bij een huurcontract van korte duur kan je dit huurcontract doorgaans niet tussentijds op elk moment opzeggen. In het standaard huurcontract voor korte duur dat de huurdersbonden hebben uitgewerkt, is die mogelijkheid wel voorzien. Als je echter plant de woning drie jaar of langer te huren, is een negenjarig contract de beste keuze.