Aanvraag winterterrassen en -uitstallingen

Met dit formulier kun je een aanvraag doen voor het plaatsen van terrassen en uitstallingen in de winterperiode.

Info aanvrager
Info terras/uitstalling

Gelieve de plaatsbeschrijving te staven met fotomateriaal. Indien dit ontbreekt, wordt de plaats geacht zich in goede toestand te bevinden.

Bestanden moeten kleiner zijn dan 3 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 3 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 3 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 3 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Indien er gebruik gemaakt wordt van afdekzeilen of een ander soort afdekking moet het textiel van klasse A2 ‘zelfdovend en niet druipend’ zijn. Attesten dienen beschikbaar te zijn voor de brandweer.
Gegevens overkapping
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png.
Verwarmingselementen met open vuur en vlammen in de evacuatiewegen zijn verboden. In de onmiddellijke omgeving van 1 meter rondom het verwarmingstoestel of op afstanden kleiner dan de minimale afstanden zoals bepaald in de technische voorschriften van de fabrikant van het verwarmingstoestel mogen geen brandbare stoffen en materialen opgesteld worden. Het verwarmingselement mag het afdekzeil niet aanstralen. Deze verwarmingselementen mogen enkel gebruikt worden in open ruimten of ruimten met voldoende verluchting. De verwarmingselementen moeten CE gekeurd zijn.
Soort verwarming: elektrisch? gas? andere? Gelieve ook de aantallen te vermelden
Indien er elektrische verlichting voorzien is op het overdekte terras dient er eveneens een veiligheidsverlichting geplaatst te worden conform NBN EN1838.
Bijlagen

Bij te voegen documenten en materialen

  • Een plan of schets op schaal 1/100 of 1/200 waarop duidelijk de afmetingen zijn aangeduid van de plaats op de openbare weg die in beslag zal worden genomen en van alle voorwerpen die zullen geplaatst worden met aanduiding van de juiste situering van hindernissen aangebracht in een zone van minimum anderhalve meter rond de geplaatste oppervlakte (bv. parkeermeters, stoepkasten, ...), met vermelding van hun afstand tot de in te nemen oppervlakte;
  • Een afschrift van het verzekeringscontract tot dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenover derden;
  • Een lijst met de verantwoordelijke persoon of personen (naam, adres en telefoonnummer) waarop men op elk moment beroep kan doen.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pict pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pict pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pict pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png bmp tif pict pdf doc docx odt ppt pptx xls xlsx.
De privacyverklaring van het lokaal bestuur Rijkevorsel kun je raadplegen via www.rijkevorsel.be/disclaimer.