Print

Kinderclub

De Kinderclub is een gemeentelijke initiatief dat buitenschoolse kinderopvang (IBO) organiseert. Onze Kinderclub is erkend door Kind en Gezin.

De Kinderclub biedt opvang aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar, schoolgaand of woonachtig te Rijkevorsel. De opvang betekent vrije tijd voor kinderen, het accent ligt op spelen. De sociale ontwikkeling wordt bevorderd. De kinderen kiezen met wie en wat ze spelen en dit alles in een huiselijke sfeer. Ze kunnen spelen met aangepast speelgoed, binnen of buiten, rustig of actief, spontaan of voorbereid naar de keuze van het kind. Wij streven ernaar dat je kind zich geborgen voelt bij een vaste groep begeleid(st)ers die de kinderen warm onthalen en ondersteunen.

Wanneer je kind voor de eerste maal naar de Kinderclub komt, is het nodig om vooraf een afspraak te maken met de coördinator. Zij zal je een rondleiding en algemene informatie over de werking geven. Ook de praktische afspraken worden besproken en het huishoudelijk regelement wordt overlopen.

De opvang wordt voor- en naschools georganiseerd op twee locaties :

  • Rijkevorsel Centrum, Molenstraat 22
  • Sint-Jozef Rijkevorsel, Pioenstraat 26