Print

Bouwgronden

De intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK) is actief op verschillende vlakken waaronder het aanbieden van betaalbare of sociale kavels. In het verleden heeft IOK al heel wat verkavelingen voor betaalbaar wonen in Rijkevorsel gerealiseerd. De bouwpercelen in zulke verkavelingen worden rechtstreeks aan particulieren verkocht.

In de meeste verkavelingen kiezen kopers vrij hun architect en hun aannemer. Ze kunnen dan hun woning bouwen zoals ze dat zelf willen, op voorwaarde natuurlijk dat ze de stedenbouwkundige voorschriften van de verkaveling respecteren. In andere verkavelingen wordt er vooraf bepaald met welke aannemer(s) er zal worden gebouwd.

Meer informatie is terug te vinden op de website van IOK en De Noorderkempen.