Print

Hernieuwbare energie

Je kan een premie ontvangen voor het plaatsen van een zonneboiler, pelletinstallatie en warmtepomp.

Voorwaarden

 • Je voegt een factuur en betalingsbewijs bij de aanvraag.
 • De aanvraag gebeurt binnen de twaalf maanden na plaatsingsdatum vermeld op de aankoop- en plaatsingsfactuur.
 • De installatie werd door een erkend aannemer geplaatst.
 • De installatie blijft tenminste tien jaar na plaatsing ervan aanwezig.
 • De installatie wordt goed onderhouden.
 • De installatie mag niet worden aangewend voor koeling, een zwembad of een sauna.

Bijkomende voorwaarden voor zonneboiler met zonnecollectoren

 • Je plaatst de installatie in overeenstemming met de bestaande wetten, reglementen, verordeningen en gebruiken.
 • Je plaatst de installatie tussen zuidoost en zuidwest en zorgt voor een hellingsgraad tussen 20° en 60°.

Bijkomende voorwaarden voor een warmtepompsysteem of een combiwarmtepompsysteem

 • Je aanvraag is vergezeld van de technische fiche van de warmtepomp. Op het attest geeft de erkende aannemer de wijze aan waarop een eventuele koelfunctie definitief uitgeschakeld werd.
 • De warmtepomp komt in aanmerking voor de premie van de netbeheerder.
 • Je installeert de warmtepomp volgens de ‘Code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw’.
 • Als de installatie zelf vergunningsplichtig is, moet deze vergunning bekomen zijn voor de indiening van het aanvraagdossier.

Premie

Je hebt recht op 5% van het bedrag vermeld op de aankoop- en plaatsingsfactuur (excl. BTW). Er geldt een maximum van € 200.