Print

Openingsuren en afwijking wekelijkse rustdag

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. Diensten zoals horeca, kappers, ... zijn niet onderworpen aan deze wetgeving.

Wat houdt een ‘wekelijkse rustdag’ in?

  • Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
  • Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet.
  • De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven.
  • Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren.

Zondag of een andere dag?

Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Omschrijving van 'sluitingsuren'

De handelaars moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren. De meeste winkels (die gewoon overdag open zijn) moeten volgende sluitingsuren respecteren:

  • voor 5.00 uur en na 20.00 uur
  • voor 5.00 uur en na 21.00 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21.00 uur openblijven.

Afwijkingen

Op initiatief van een of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen 15 afwijkingen per jaar toestaan. De aanvragen voor het komende jaar moeten ons steeds voor 15 november bereiken.

GelegenheidPeriode van afwijking
Wintersoldenzondag 1 januari tot zaterdag 7 januari 2023
Wintersoldenzondag 8 januari tot zaterdag 14 januari 2023
Oxfamzondag 12 maart tot zaterdag 18 maart 2023
Pasenzondag 2 april tot zaterdag 8 april 2023
O.H. Hemelvaartzondag 14 mei tot zaterdag 20 mei 2023
Pinksterenzondag 28 mei tot zaterdag 3 juni 2023
Zomersoldenzondag 2 juli tot zaterdag 8 juli 2023
Zomersoldenzondag 9 juli tot zaterdag 15 juli 2023
O.L.V. Hemelvaartzondag 13 augustus tot zaterdag 19 augustus 2023
Weekend van de Klantzondag 1 oktober tot zaterdag 7 oktober 2023
Allerheiligenzondag 29 oktober tot zaterdag 4 november 2023
Sinterklaaszondag 3 december tot zaterdag 9 december 2023
Kerstshoppingzondag 17 december tot zaterdag 23 december 2023
Eindejaarsshoppingzondag 24 december tot zaterdag 30 december 2023
Eindejaarsshoppingzondag 31 december 2023 tot zaterdag 6 januari 2024