Print

Openingsuren en afwijking wekelijkse rustdag

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. Diensten zoals horeca, kappers, ... zijn niet onderworpen aan deze wetgeving.

Wat houdt een ‘wekelijkse rustdag’ in?

  • Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
  • Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet.
  • De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven.
  • Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren.

Zondag of een andere dag?

Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Omschrijving van 'sluitingsuren'

De handelaars moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren. De meeste winkels (die gewoon overdag open zijn) moeten volgende sluitingsuren respecteren:

  • voor 5.00 uur en na 20.00 uur
  • voor 5.00 uur en na 21.00 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21.00 uur openblijven.

Afwijkingen

Op initiatief van een of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen 15 afwijkingen per jaar toestaan. De aanvragen voor het komende jaar moeten ons steeds voor 15 november bereiken.

GelegenheidPeriode van afwijking
Wintersoldenzondag 3 januari tot zaterdag 9 januari 2021
Wintersoldenzondag 10 januari tot zaterdag 16 januari 2021
E5-modezondag 28 februari tot zaterdag 6 maart 2021
Pasenzondag 28 maart tot zaterdag 3 april 2021
O.H. Hemelvaartzondag 9 mei tot zaterdag 15 mei 2021
Pinksterenzondag 23 mei tot zaterdag 29 mei 2021
Zomersoldenzondag 4 juli tot zaterdag 10 juli 2021
O.L.V. Hemelvaartzondag 8 augustus tot zaterdag 14 augustus 2021
Weekend van de Klantzondag 3 oktober tot zaterdag 9 oktober 2021
Allerheiligenzondag 31 oktober tot zaterdag 6 november 2021
Sinterklaaszondag 28 november tot zaterdag 4 december 2021
Kerstshoppingzondag 5 december tot zaterdag 11 december 2021
Kerstshoppingzondag 12 december tot zaterdag 18 december 2021
Eindejaarsshoppingzondag 19 december tot zaterdag 25 december 2021
Eindejaarsshoppingzondag 26 december 2021 tot zaterdag 1 januari 2022