Print

Openingsuren en afwijking wekelijkse rustdag

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. Diensten zoals horeca, kappers, ... zijn niet onderworpen aan deze wetgeving.

Wat houdt een ‘wekelijkse rustdag’ in?

  • Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
  • Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet.
  • De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven.
  • Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren.

Zondag of een andere dag?

Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Omschrijving van 'sluitingsuren'

De handelaars moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren. De meeste winkels (die gewoon overdag open zijn) moeten volgende sluitingsuren respecteren:

  • voor 5.00 uur en na 20.00 uur
  • voor 5.00 uur en na 21.00 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21.00 uur openblijven.

Afwijkingen

Op initiatief van een of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen 15 afwijkingen per jaar toestaan. De aanvragen voor het komende jaar moeten ons steeds voor 15 november bereiken.

GelegenheidPeriode van afwijking
Wintersoldenzondag 5 januari tot zaterdag 11 januari 2020
Wintersoldenzondag 12 januari tot zaterdag 18 januari 2020
E5-modezondag 8 maart tot zaterdag 14 maart 2020
Pasenzondag 4 april tot zaterdag 11 april 2020
O.H. Hemelvaartzondag 17 mei tot zaterdag 23 mei 2020
Pinksterenzondag 31 mei tot zaterdag 6 juni 2020
Zomersoldenzondag 5 juli tot zaterdag 11 juli 2020
O.L.V. Hemelvaartzondag 9 augustus tot zaterdag 15 augustus 2020
Weekend van de Klantzondag 4 oktober tot zaterdag 10 oktober 2020
Allerheiligenzondag 1 november tot zaterdag 7 november 2020
Sinterklaaszondag 29 november tot zaterdag 5 december 2020
Kerstshoppingzondag 6 december tot zaterdag 12 december 2020
Kerstshoppingzondag 13 december tot zaterdag 19 december 2020
Eindejaarsshoppingzondag 20 december tot zaterdag 26 december 2020
Eindejaarsshoppingzondag 27 december 2020 tot zaterdag 2 januari 2021