Print

Openingsuren en afwijking wekelijkse rustdag

De kleinhandel is onderworpen aan een wetgeving die sluitingsuren en een wekelijkse rustdag oplegt. Op dit algemeen principe zijn er uitzonderingen. Diensten zoals horeca, kappers, ... zijn niet onderworpen aan deze wetgeving.

Wat houdt een ‘wekelijkse rustdag’ in?

  • Onder een wekelijkse rustdag verstaat men een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5.00 uur of om 13.00 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
  • Tijdens die dag heeft de consument geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet.
  • De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven.
  • Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren.

Zondag of een andere dag?

Een handelaar mag een andere dag dan zondag kiezen als wekelijkse rustdag. In dat geval moet hij de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Omschrijving van 'sluitingsuren'

De handelaars moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren. De meeste winkels (die gewoon overdag open zijn) moeten volgende sluitingsuren respecteren:

  • voor 5.00 uur en na 20.00 uur
  • voor 5.00 uur en na 21.00 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21.00 uur openblijven.

Afwijkingen

Op initiatief van een of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen 15 afwijkingen per jaar toestaan. De aanvragen voor het komende jaar moeten ons steeds voor 15 november bereiken.

GelegenheidPeriode van afwijking
Wintersoldenzondag 2 januari tot zaterdag 8 januari 2022
Wintersoldenzondag 9 januari tot zaterdag 15 januari 2022
Pasenzondag 10 april tot zaterdag 16 april 2022
O.H. Hemelvaartzondag 21 mei tot zaterdag 28 mei 2022
Pinksterenzondag 5 juni tot zaterdag 11 juni 2022
Zomersoldenzondag 3 juli tot zaterdag 9 juli 2022
Zomersoldenzondag 10 juli tot zaterdag 16 juli 2022
O.L.V. Hemelvaartzondag 14 augustus tot zaterdag 20 augustus 2022
Weekend van de Klantzondag 2 oktober tot zaterdag 8 oktober 2022
Allerheiligenzondag 30 oktober tot zaterdag 5 november 2022
Sinterklaaszondag 27 november tot zaterdag 3 december 2022
Sinterklaaszondag 4 december tot zaterdag 10 december 2022
Kerstshoppingzondag 11 december tot zaterdag 17 december 2022
Kerstshoppingzondag 18 december tot zaterdag 24 december 2022
Eindejaarsshoppingzondag 25 december tot zaterdag 31 december 2022