Print

Premie inzaaien akkerranden

Landbouwers uit Rijkevorsel kunnen een subsidie verkrijgen voor het inzaaien van akkerranden met bloemenmengsels.

Voorwaarden

  • De subsidie is een tegemoetkoming voor landbouwers die een zone van min. 1 m aan de rand van hun akker duurzaam inzaaien.
  • De akker moet gelegen zijn op het grondgebied van Rijkevorsel en de ingezaaide akkerrand moet grenzen aan het openbaar domein of grenzen aan een waterloop die aan de overzijde grenst aan het openbaar domein.
  • De subsidie geldt enkel voor nieuwe aanplantingen of in te zaaien percelen.
  • Enkel bijenvriendelijke planten en zaden komen in aanmerking.
  • Het bemesten van de akkerranden, het gebruik van insecticiden en chemische onkruidbestrijdingsmiddelen of grondbewerkingen andere dan het in stand houden van de akkerranden zijn verboden.
  • Handelingen die kunnen leiden tot de aantasting van de ecologisch beheerde akkerranden zijn niet toegelaten.
  • De subsidie kan pas gevraagd worden na inzaaien akkerranden

Premie

€ 10 euro per 100 m met een max. van € 250 per landbouwer.

Procedure

Aanvraagformulier premie (pdf)