Print

Toegankelijkheid gebouwen

Sinds 2010 is de toegankelijkheid van publieke gebouwen geregeld via een gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Die verordening bepaalt criteria voor gebouwen die publiek toegankelijk zijn zoals scholen, appartementsgebouwen ... Deze criteria regelen bijvoorbeeld de toegangen, hellingen en liften, maar ook duidelijke signalisatie.

Bij het behandelen van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor een publiek toegankelijk gebouw werd vanaf 2010 advies gevraagd aan het Centrum voor Toegankelijkheid. Vanaf 1 mei 2015 werd de werking van het Centrum voor Toegankelijkheid, een organisatie van de provincie Antwerpen, stopgezet. Hierna gaat het Agentschap Toegankelijkheid Vlaanderen van start. Deze organisatie is onder meer erkend als adviesinstantie Toegankelijkheid voor de afwijkingen bepaald in artikel 33 en 34 van de Vlaamse stedenbouwkundige verordening toegankelijkheid. Waar de provincie Antwerpen de dienstverlening jarenlang gratis heeft aangeboden aan de lokale besturen, worden voortaan volgende tarieven gehanteerd:

  • € 105 excl. BTW: bouwaanvraag van een klein publiek toegankelijk gebouw
  • € 175 excl. BTW: bouwaanvraag van een middelgroot publiek toegankelijk gebouw
  • € 280 excl. BTW: bouwaanvraag van een groot publiek toegankelijk gebouw