Print

Bescherm je tegen hitte en ozon

Nieuwsbericht 4 augustus 2020

Vanaf woensdag 5 augustus wordt het enkele dagen heel warm in ons land. We kunnen genieten van de zon en de warmte, maar het is ook opletten geblazen. Hoge temperaturen met daarbij vaak hoge ozon- en fijn stof-concentraties zorgen voor heel wat gezondheidsklachten. Om dit te beperken, is het belangrijk dat we met z’n allen extra waakzaam blijven tijdens warme dagen, zowel voor onszelf als voor onze buren.

Dit houdt voor iedereen, maar vooral voor kwetsbare groepen, extra risico's in op ernstige gezondheidsproblemen. Personen met COVID-19 zijn extra kwetsbaar voor warmtegerelateerde ziekten en personen met hittestress zijn extra kwetsbaar voor het SARS-CoV-2-virus.

De meeste mensen lopen gelukkig geen risico als ze verstandig omgaan met de zon, maar alert blijven is zeker de boodschap. Want jaarlijks sterven er nog honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken. En daar wil de Vlaamse overheid met het initiatief Warme Dagen iets aan doen. En jij kan helpen!

 • Ken je alleenstaande senioren of zieken? Of denk je dat er mensen van die kwetsbare groep in je straat wonen? Ga dan op warme dagen eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende drinken. 
 • Ga jij om met baby's of jonge kinderen? Zorg er dan voor dat ze voldoende drinken en laat ze NOOIT achter in een geparkeerde auto (ook niet voor een paar minuten).
 • Denk er aan dat personen met COVID-19 extra kwetsbaar zijn voor warmtegerelateerde ziekten én dat personen met hittestress extra kwetsbaar zijn voor het SARS-CoV-2-virus.

Neem voorzorgsmaatregelen! 

Extreme warmte kan gevaarlijk zijn. Neem daarom de nodige voorzorgsmaatregelen om de kans op gezondheidsproblemen op warme dagen voor jezelf én anderen tot een minimum te beperken!

Op de website van warme dagen vind je allerlei tips. De belangrijkste zijn:

 • Wees voorbereid
 • Drink voldoende
 • Hou jezelf koel
 • Hou je huis koel

Op deze website vind je ook tips op maat voor o.a. ouderen, kinderen en organisatoren van evenementen.

Dieren hebben tijdens warme dagen extra aandacht nodig. Ook zij hebben last van de hitte. Met enkele tips kan je je dier helpen de hitte te trotseren. Belangrijk is om voor verkoeling te zorgen en inspanningen te vermijden. Meer info vind je op de website Huisdierinfo.be.

Wanneer moet je hulp inroepen? 

Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid kunnen de eerste tekenen zijn van ernstige problemen. Blijf dus alert! 
Voel jij je niet lekker op een heel warme dag? 

 • Drink meteen meer water, zoek een koele plek op en rust. 
 • Bel onmiddellijk je arts als je twijfelt. 

Reageer jij of iemand anders abnormaal (braken, overvloedig zweten, kortademigheid, verwardheid, bewustzijnsverlies, hoge lichaamstemperatuur, verhoogde hartslag) op de warmte? 

 • Waarschuw onmiddellijk de spoeddiensten (112). 
 • Koel de persoon zo goed mogelijk af. 
 • Pas eerste hulp toe als dat nodig is.