Print

Jeugdsubsidie

Elke erkende Rijkevorselse jeugdvereniging kan een subsidieaanvraag indienen voor subsidies jeugdwerk. Hierdoor kunnen zaken zoals cursusonkosten, projectwerkingen, kampinitiatieven en infrastructuurskosten (deels) worden terugbetaald. 

Een erkende Rijkevorselse jeugdvereniging kan jaarlijks een subsidieaanvraag binnenbrengen. Deze dient uiterlijk op 10 november van het jaar volgend op het verenigingsjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd bezorgd te worden op de jeugddienst.

Hieronder vind je alvast het bijhorende subsidiereglement. Subsidieaanvragen worden op vraag opgestuurd.