Print

Secretariaat

De dienst secretariaat ondersteunt de algemeen directeur in zijn coördinerende functie en houdt zich bezig met een divers dienstenpakket: 

  • de assistentie bij de voorbereiding, de verslaggeving van en de gevolggeving aan gemeenteraads- en collegevergaderingen
  • opmaak gemeentelijk informatieblad

secretariaat@rijkevorsel.be
03 340 00 11 / 03 340 00 12