Print

Personeelsdienst

De personeelsdienst beheert de personeelsdossiers van de medewerkers van alle diensten van het lokaal bestuur. De dienst ondersteunt de algemeen directeur en de clusterhoofden in het dagelijks personeelsbeheer.

Zij zorgt ook voor de aanwervingsprocedures, het onthaal van nieuwe werknemers, de verloning, de verlofregeling, ...