Print

Communicatie

De dienst communicatie is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van het lokaal bestuur. De dienst informeert de bevolking over de beslissingen van het bestuur en de dienstverlening van de diensten.

Concreet staat de dienst communicatie o.a. in voor:

  • het informatieblad 2310
  • de website van het lokaal bestuur
  • de sociale mediakanalen van het lokaal bestuur
  • de 2310-app
  • UiT in Rijkevorsel
  • het communicatieluik van de noodplanning
  • het verzorgen van de contacten met de pers
  • de organisatie van de vergaderingen 'Rijkevorsel Informeert'
  • de organisatie van recepties n.a.v. wegenwerken
  • het bewaken van de huisstijl

De dienst communicatie is ook verantwoordelijk voor de interne communicatie binnen de organisatie van het lokaal bestuur. Niet alleen de communicatie binnen de diensten maar ook tussen de diensten onderling en met de mandatarissen dient vanzelfsprekend te zijn. Een goede communicatie moet ervoor zorgen dat alle personeelsleden op de hoogte zijn van de gang van zaken, zich betrokken voelen, gemotiveerd zijn, vlotter werken en kennis hebben van de organisatie.