Print

Sociale dienst

De sociale dienst voert de wettelijke opdracht uit om elke inwoner te helpen om een menswaardig leven te kunnen leiden. Alle inwoners van Rijkevorsel en ook personen die er tijdelijk verblijven, kunnen beroep doen op de sociale dienst van het OCMW. Bijzondere aandacht gaat uit naar mensen met minder kansen of mensen die niemand anders hebben om hun belangen te behartigen. De sociale dienst wil hen een optimale bereikbaarheid en aanspreekbaarheid garanderen.

Om de taken die de wet voorschrijft zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, heeft het lokaal bestuur geëngageerd en deskundig personeel
in dienst. Alle personeelsleden zijn gebonden aan het beroepsgeheim zodat elke inwoner in alle discretie bij de sociale dienst terecht kan met hulpvragen op verschillende domeinen. Er wordt niet alleen vanuit het bureel gewerkt, maar het personeel gaat ook op een actieve manier op zoek naar degenen die recht hebben op hulp en de weg naar het OCMW voorlopig nog niet gevonden hebben.

De sociale dienst is onderverdeeld in een aantal afdelingen om in een zo ruim mogelijk hulpaanbod te kunnen voorzien. Zo kun je er o.a. terecht voor:

Een afspraak maken bij de sociale dienst kan enkel telefonisch tijdens de openingsuren op het nummer 03 340 39 65.

Heel wat attesten, akten, aangiftes, uittreksels, … kun je volledig online aanvragen via het e-loket. Zeer gebruiksvriendelijk en bovendien bespaar je zo een rit naar het gemeentehuis.