Print

Gemeentelijke geboortepremie / adoptiepremie

Het lokaal bestuur Rijkevorsel voorziet een gemeentelijke premie bij de geboorte of de adoptie van een kind. Deze premie wordt uitbetaald aan de ouders of de voogd van het kind.

Tarieven

De tarieven van de premie worden als volgt bepaald:

  • voor het 1ste kind: € 75
  • voor het 2de kind: € 100
  • voor het 3de kind: € 125
  • voor elk volgend kind: de premie wordt voor elk volgend kind verhoogt met € 25.

Deze premies worden tevens verdubbeld bij geboorten of adopties vanaf drielingen.

Aanvraag indienen

De aanvraag voor de premie moet wordne ingediend binnen een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de dag van geboorte/adoptie van het kind.

Je kunt een aanvraag voor een gemeentelijke geboorte- of adoptiepremie indienen bij de dienst burgerzaken van de gemeente: