Print

Gemeentelijke geboortepremie / adoptiepremie

Het lokaal bestuur Rijkevorsel voorziet een gemeentelijke premie bij de geboorte of de adoptie van een kind, of voor het opvangen van een pleegkind in de vorm van perspectiefbiedende pleegzorg (opvang langer dan 1 jaar m.i. van enkel weekendopvang). Deze premie wordt uitbetaald aan de ouders, de voogd of de pleegouders van het kind.

Tarieven

Het tarief van de premie bedraagt € 125 per kind. ​

Deze premies worden verdubbeld bij geboorten of adopties vanaf drielingen.

Aanvraag indienen

De aanvraag voor de premie moet je indienen binnen een termijn van twaalf maanden, te rekenen vanaf de dag van geboorte, adoptie of pleegopvang van het kind.

Je kunt een aanvraag voor een gemeentelijke geboorte- of adoptiepremie indienen bij de dienst burgerzaken van de gemeente: