Print

Pesticidengebruik

De wetgeving ‘Duurzaam pesticidengebruik’ legt het gebruik van pesticiden aan banden en beschermt zo de volksgezondheid en het milieu. Sinds 2015 mogen openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken. Het lokaal bestuur hieldmet de aanleg van nieuwe groenzones en verhardingen al vele jaren rekening met dit verbod op pesticiden. Het openbaar domein wordt reeds zo ingericht in dat er zo weinig mogelijk actief moet beheerd worden en een pesticidenvrij onkruidbeheer makkelijker wordt.

Verschillende parken en pleintjes werden  opnieuw aangelegd. Een goed voorbeeld hiervan is het park Doelenpad, waarbij zowel wat betreft de keuze van de verharding als van het plantgoed gestreefd werd naar een minimum aan onderhoud. Ook de dolomietpaden in de gemeente worden systematisch vervangen door verhardingen die minder onkruidgroei met zich meebrengen. Ook bij wegen- en rioleringswerken wordt meer aandacht geschonken aan de uitvoeringswijze van de verhardingen.

Praktisch gezien wil dit zeggen dat wij onder andere meer met vaste planten werken, dat er gekozen wordt voor haagsoorten die maar één snoeibeurt per jaar behoeven, dat een deel van de grasvelden extensief beheerd wordt en dat verhardingen worden aangelegd met een minimum aan voegen. Afgaand op onze ervaringen, de opmerkingen van de bevolking, en rekening houdend met kwaliteit, plantendiversiteit en duurzaamheid zijn de resultaten al zeer bevredigend.

De verplichte vermindering van het pesticidengebruik betekent echter dat er soms meer kruidgroei zal te zien zijn. We rekenen dan ook op verdraagzaamheid van de burger ten opzichte van deze kruidgroei in ruil voor een gezonder milieu. Tot slot vragen wij ook aan de inwoners van Rijkevorsel om zelf zo weinig mogelijk gebruik te maken van pesticiden voor de tuin! Wij moedigen je aan om lege verpakkingen en restjes van producten naar het recyclagepark te brengen bij het Klein Gevaarlijk Afval.