Print

Sociale verhuurkantoren

Hoe werkt het?

SVK’s worden erkend door de Vlaamse overheid. Je sluit een huurcontract af met een SVK, dat op zijn beurt de woning doorverhuurt aan kandidaat-huurders. Jij ontvangt maandelijks de huur. Bovendien blijf je genieten van alle voordelen en zekerheden uit de Woninghuurwet.

Je krijgt wél extra zekerheid. De huur wordt namelijk altijd stipt betaald door het SVK, zelfs wanneer je woning niet verhuurd is.

Daarnaast krijg je nooit te maken met wanbetalers. Het SVK is immers jouw huurder en draagt dus alle huurdersverplichtingen.

De voordelen

  • gegarandeerde huuropbrengsten
  • het vermijden van langdurige leegstand van jouw woning en de bijbehorende leegstandsheffing
  • enkel belasting op het kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten
  • geen risico op langdurige en lastige gerechtelijke procedures
  • de garantie dat je je woning op het einde van de overeenkomst weer in de oorspronkelijke staat terug krijgt (rekening houdend met de normale slijtage)
  • recht op premies
  • samenwerking met een professionele partner

Contact

SVK Kempen en Noorderkempen VZW
Otterstraat 116
2300 Turnhout
014 44 26 72