Print

Zwerfkatten

Verwilderde katten of zwerfkatten zijn oorspronkelijk vaak huiskatten en hebben jammer genoeg geen baasje dat zorgt voor eten, beschutting en verzorging. Het aantal zwerfkatten kan op korte termijn zeer sterk toenemen als er niet ingegrepen wordt, met veel dierenleed en heel wat hinder voor de bevolking tot gevolg.

Diervriendelijk zwerfkattenbeleid

Om het probleem van zwerfkatten aan te pakken heeft het lokaal bestuur een zwerfkattenbeleid uitgewerkt, waarbij getracht wordt het aantal zwerfkatten op een diervriendelijke manier te beperken. Hiervoor doet de gemeente beroep op een gemeentelijke zwerfkattenvanger om de zwerfkatten te vangen, naar de dierenarts te brengen en terug te zetten op de plaats van vangst. Voor de behandeling van de gevangen katten (sterilisatie/castratie) kan de gemeente rekenen op enkele dierenartsen van Rijkevorsel. 

Procedure

  • Inwoners die problemen hebben met zwerfkatten, kunnen dit melden aan de milieudienst (milieu@rijkevorsel.be – 03 340 00 23), met opgave van naam, adres, telefoonnummer en info over de zwerfkatten (locatie, aantal, …).
  • Bij een melding verwittigt de dienst milieu de gemeentelijke , waarna deze contact opneemt met de melder en ter plaatse komt om de zwerfkatten te vangen.
  • De gevangen zwerfkatten worden vervolgens naar de dierenarts gebracht voor sterilisatie of castratie.
  • Nadien worden de zwerfkatten terug uitgezet op de plaats waar ze gevangen zijn. Kittens brengen we naar een erkend kattenasiel.

Kosten?

Voor de inwoners zijn hier geen rechtstreekse kosten aan verbonden.
Het lokaal bestuur neemt voor dit project jaarlijks een bedrag op in het budget.

Huiskatten

Het sterilisatieproject van de gemeente geldt niet voor huiskatten, maar we moeten er allen voor zorgen dat er geen zwerfkatten meer bijkomen. Tussen de vele zwerfkatten zitten immers veelal nakomelingen van gewone huiskatten. De dierenasielen kunnen de toevloed van kittens niet meer aan.

Via het meerjarenplan van de FOD Volksgezondheid worden alle asielkatten al langer gesteriliseerd en geïdentificeerd vooraleer ze kunnen worden geadopteerd. Vanaf 1 september 2014 geldt deze sterilisatieplicht voor alle katten die verkocht of gratis weggegeven worden.