Print

Meldingsplicht

Voor een aantal eenvoudige bouwwerken volstaat, mits voldaan aan een aantal voorwaarden, een stedenbouwkundige melding en heb je geen bouwvergunning nodig. Een veranda aanbouwen kan bijvoorbeeld in veel gevallen via een melding. Of een stedenbouwkundige melding volstaat, is altijd afhankelijk van de concrete voorschriften voor jouw perceel.

Informeer dus altijd bij de dienst ruimtelijke ordening of een melding voor jouw plannen mogelijk is. Op de website van Ruimte Vlaanderen vind je een lijst van zaken waarvoor een melding volstaat. Meer informatie vind je ook in de brochure over de melding en de vrijstelling van vergunning.

Voorwaarden

Je vindt de voorwaarden in de lijst van zaken waarvoor een melding volstaat.

Procedure

Een melding moet je aanvragen via het aanvraagformulier. Twintig dagen nadat je de melding hebt aangevraagd, kan je met de uitvoering beginnen.

Wat meebrengen?

Bij het aanvraagformulier voeg je dezelfde documenten als bij een gewone bouwaanvraag.

Dien je aanvraag in drie exemplaren in bij de dienst omgeving in het gemeentehuis.

Prijs

Een stedenbouwkundige melding is gratis in Rijkevorsel.

Uitzonderingen

Een stedenbouwkundige melding mag nooit in conflict zijn met andere geldende voorschriften zoals bijvoorbeeld een stedenbouwkundige verordening, verkaveling, plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan. Om te weten of er bepaalde voorschriften van toepassing zijn op jouw perceel kan je steeds de dienst omgeving contacteren.

Regelgeving

Uitvoeringsbesluit - meldingsplichtige handelingen
Uitvoeringsbesluit - handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect