Print

Beroepskaart voor vreemdelingen

Beroepskaart voor vreemdelingen

Voorwaarden

De beroepskaart is noodzakelijk voor iedereen die een zelfstandige activiteit wil aanvatten en die:

  • niet de Belgische nationaliteit heeft
  • niet de nationaliteit van een van de lidstaten van de EER heeft (de EU-landen plus IJsland, Noorwegen en Liechtenstein)
  • niet de Zwitserse nationaliteit heeft
  • om andere redenen geen vrijstelling heeft voor deze formaliteit.
Procedure

Je moet de aanvraag voor een beroepskaart indienen bij:

Als je je als buitenlandse onderdaan in België als zelfstandige wil vestigen, dan moet je een beroepskaart hebben. De beroepskaart geeft je de toestemming een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Een aantal categorieën van buitenlanders is vrijgesteld van beroepskaart.

Let wel: de beroepskaart volstaat op zich niet om je als zelfstandige te vestigen. Ook bepaalde kennis, zoals de basiskennis bedrijfsbeheer of, voor gereglementeerde beroepen, de specifieke beroepsbekwaamheid, wordt geëist. Het ondernemingsloket helpt zelfstandigen in spe bij die stappen.