Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Wat

Wil je een permanente handelszaak openen van meer dan 400 m² netto handelsoppervlakte in een bestaand gebouw, of voorzie je handelsactiviteiten voor in totaal meer dan 400 m² netto handelsoppervlakte in jouw bouwproject, dan heb je daarvoor een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten nodig.

Procedure

Je vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.

​Als de machtiging deel uitmaakt van een omgevingsproject (stedenbouwkundige handelingen of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten), moet de aanvraag online gebeuren via het Omgevingsloket.

Regelgeving

Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid