Print

Landbouw

Schade aan gewassen en teelten

Heb je schade aan landbouwgewassen, veroorzaakt door uitzonderlijke weersomstandigheden, dan kan je de gemeentelijke commissie voor vaststelling van schade laten bijeenroepen.
De schade moet groter zijn dan 20% van de oppervlakte van een bepaalde teelt op een bedrijf ongeacht het aantal percelen op het bedrijf.
De vaststelling van schade is belangrijk voor volgende gevallen:

 • Aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de fiscale barema’s
 • Voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds volgens de wet van 12 juli 1978
 • Als bewijsstuk bij uitstel van betaling voor VLIF-dossiers
 • Verliezen van bijzondere opbrengsten

De beroepslandbouwer die schade heeft geleden moet een schriftelijke aanvraag tot bijeenroeping van de commissie richten aan de burgemeester, Molenstraat 5.

Wat moet je vermelden in je aanvraag ?

 • Bedrijfsgegevens
 • Totale oppervlakte van het bedrijf
 • Kopie van verzamelaanvraag
 • Perceelnummers van de getroffen percelen met het percentage schade
 • Kopie fotoplan van de getroffen percelen
 • Aard van de teelt en zaaidatum
 • Vermoedelijke oogstdatum
 • Oorzaak van de schade
 • Datum van teistering