Print

Belastingen en retributies

Vooraleer je als zelfstandige of ondernemer in Rijkevorsel van start kan gaan, dien je een aantal formaliteiten te vervullen.
Eén van de vele aspecten in de opstartprocedure omvat het financiële luik. Bedrijven en zelfstandigen zijn immers onderhevig aan een aantal belastingen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste documenten. Deze dienen ingevuld overgemaakt te worden aan de financiële dienst:

De gemeentelijke administratie wil je er op wijzen dat indien er zich wijzigingen voordoen in de toestand van jouw onderneming (vb. een uitbreiding, een verhuis, een stopzetting) om dit bij voorkeur zo snel mogelijk (binnen de maand) te melden. Zo vermijd je onnodige administratieve beslommeringen.