Print

Wat te doen bij stopzetting of verhuis van jouw onderneming of zelfstandige activiteit?

Bij het beëindigen van een zelfstandige activiteit of onderneming, dan wel bij een verhuis naar een andere gemeente, is het belangrijk dat je ook de gemeente hiervan op de hoogte brengt. Dit kan online via het formulier 'aangifte stopzetting onderneming'.

Gelieve de volgende stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat je van onze diensten geen onnodige briefwisseling of aanslagbiljetten meer zal ontvangen:

  • Bezorg de nodige bewijsstukken van de stopzetting, verhuis of andere wijziging aan de dienst financiën in het Klooster (naast het gemeentehuis).
  • Dit kan zijn: uittreksel uit het Belgisch Staatsblad, attest van de FOD financiën, attest van het ondernemingsloket, akte van de notaris, … (let op: een kopie volstaat, echter het bewijs dient van een officiële instantie te komen).
  • Geef via het ondernemingsloket de noodzakelijke gegevens door zodat de status van de zaak wordt aangepast in de Kruispuntenbank voor Ondernemingen (KBO).

Deze melding dien je te doen binnen de maand na de wijziging/stopzetting van je activiteit.

Zolang de dienst financiën geen bericht van jou ontvangen heeft, zal de eerste aangifte geldig blijven.

Mocht je hierover nog vragen hebben, mag je steeds contact opnemen met de dienst financiën in het Klooster (naast het gemeentehuis).