Print

Aanvraag CREABIS-nummer

Om de aanvraag tot het bekomen van een CREABIS-nummer voor beide partijen vlot te laten verlopen, hanteren wij onderstaande werkwijze:

  1. Vreemdeling meldt zich aan bij de gemeente van woonst binnen de 10 werkdagen na aankomst in België, vergezeld van een door de werkgever ingevuld werkgeversattest (bijlage 19BIS) én identiteitsbewijs van het land van herkomst.
  2. Wanneer de te verwachten verblijfsduur korter is dan drie maanden, ontvangt de vreemdeling na registratie van zijn/haar verblijfplaats een bijlage 3ter (melding van aanwezigheid).
  3. Enkel op basis van een volledig en correct ingevuld werkgeversattest (bijlage 19BIS) zal er onmiddellijk een CREABIS-nummer worden aangemaakt en verstuurd naar het e-mailadres van de werkgever. Een CREABIS-nummer kan eveneens worden aangemaakt voor de vreemdeling die op hotel of in een ander logementhuis verblijft en die in die hoedanigheid niet verplicht is om zich bij het gemeentebestuur aan te bieden. Hiervoor mag de werkgever onmiddellijk het tewerkstellingsattest via het e-mailadres vreemdelingenzaken@rijkevorsel.be. versturen naar de gemeente waar de vreemdeling tewerkgesteld is.

Opmerkingen:

  • Bovenstaande werkwijze kan per gemeente verschillend zijn.
  • Indien de vreemdeling niet woonachtig is in Rijkevorsel, dient de vreemdeling voor de aanmaak van een bijlage 3ter én CREABIS-nummer zich te wenden tot het gemeentebestuur van zijn tijdelijke verblijfplaats.
  • Zonder registratie van de verblijfplaats (bijlage 3ter) van de vreemdeling zullen er geen CREABIS-nummers meer worden aangemaakt.