Print

Landbouwschade

Droogte zomer 2019

De hitte en droogte van dit jaar is niet erkend als landbouwramp. Land- en tuinbouwers die echter voor een andere instantie een bewijs van schade aan teelten nodig hebben, kunnen hiervoor een aanvraag doen bij de schattingscommissie landbouwschade. Na een vaststelling van de commissie ontvang je een attest waarmee je de geleden schade per perceel kunt aantonen aan de belasting of andere instanties.

Update 24 september 2019

De schattingscommissie heeft alle proces-verbalen voor de vaststelling van de schade aan teelten ondertekend. Landbouwers kunnen bijgevolg hun dossier op het gemeentehuis ophalen met het oog op de indiening bij de Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij. Landbouwers kunnen hun teeltschade melden op het Nitraatmeldpunt tot en met 30 september.

De dossiers kunnen vanaf woensdag 25 september opgevraagd worden bij de onthaalbalie van het gemeentehuis (Molenstraat 5) tijdens de openingsuren.

Vaststelling landbouwschade

Met het oog op de officiële vaststelling van deze schade moet er een aanvraag bij het lokaal bestuur van Rijkevorsel ingediend worden. Dit kan ten laatste op vrijdag 6 september 2019. Een aanvraag kan bezorgd worden:

De schade moet groter zijn dan 20 % van de oppervlakte van een bepaalde teelt op een bedrijf ongeacht het aantal percelen op het bedrijf.

Welke documenten moet je indienen?

 • Aanvraagformulier gemeente Rijkevorsel (zie document onderaan deze pagina)
  • Bedrijfsgegevens
  • Totale oppervlakte van het bedrijf
  • Perceelnummers van de getroffen percelen met het percentage schade
  • Aard van de teelt (eventuele zaaidatum en/of vermoedelijke oogstdatum)
  • Oorzaak van de schade
  • Datum van teistering
  • schatting van de geleden schade (niet verplicht)
 • Kopie fotoplan van de getroffen percelen
  • Duidelijk liggingsplan van de getroffen percelen met perceelnummers en/of coördinaten
 • Kopie van de verzamelaanvraag

Het is niet nodig om foto’s mee sturen van de teelten. We raden wel aan om enkele duidelijke foto’s te nemen voor jezelf, indien je jouw dossier later moet indienen bij andere instanties.