Print

Trage wegen

In 2011 werd door de gemeente in samenwerking met vzw Trage Wegen een inventarisatie van de trage wegen op het grondgebied opgemaakt.  Trage wegen zijn paden of wegen die vooral gebruikt worden door wandelaars, fietsers en schoolgaande kinderen.  Aan de hand van vragenbundels, inwonersvergaderingen en overleg met individuen en belangengroepen werd een beeld gevormd van het tragewegennetwerk in de gemeente.  Hieruit is gebleken dat er in Rijkevorsel 54 trage wegen aanwezig zijn.

Een aantal van deze wegen zijn de afgelopen jaren echter verdwenen door de aanleg van nieuwe verkavelingen, wederrechtelijke afsluiting, inname door eigenaars, gebrekkig onderhoud, … En daar wil de gemeente Rijkevorsel iets aan doen!

Op de eerste plaats omdat trage wegen vaak gebruikt worden door schoolgaande kinderen.  Het zijn veelal veilige verbindingen  die een alternatieve en verkeersveilig route bieden. Maar ook omdat trage wegen vaak gebruikt worden voor recreatie dicht bij huis. Want wat is er  leuker dan een fietstocht op zondag, een ommetje met de hond, … weg van het drukke verkeer.  En het zicht op het landschap krijg je er gratis en voor niets bij.

Trage wegen krijgen een naam

  • In 2014 wandelden het lokaal bestuur en Toerisme Rijkevorsel het Looyakkerpad als eerste trage weg officieel in. Volgens een akte van 1496 betekent Looyakkerpad : “Den kerckpad die men uiten Loo ter kercke waerts gaet”.
  • In 2016 kregen de wijkpaadjes in het centrum van Rijkevorsel een nieuwe en speelse benaming. Hierbij konden de inwoners van Rijkevorsel stemmen op ludieke benamingen, gebaseerd op kinderspelen, -rijmpjes en versjes.
  • Het project van de speelse benamingen voor de trage wegen kreeg in 2018 een vervolg in Sint-Jozef. Ook hier konden de inwoners van Rijkevorsel hun stem uit brengen op hun favoriete kinderspelen, -rijmpjes en versjes.