Print

Hoe inrichten?

Vanuit de gemeentelijke sportdienst wordt in samenwerking met de Sportregio Noorderkempen ILV en de provinciale sportdienst Antwerpen tweejaarlijks een vormingskalender opgemaakt.

Heb je interesse om met jouw sportclub of zelf een vorming, bijscholing en opleiding in te richten? Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste instanties waarmee we samenwerken. 
Een vorming, bijscholing en opleiding gevonden? Richt je dan tot de sportdienst voor de verdere organisatie.

Dynamo Project

Het Dynamo Project is een project dat sportclubs in Vlaanderen ondersteunt op management vlak. Het Dynamo Project is er voor alle non-profit sportclubs in Vlaanderen, kleine of grote clubs. Voor sportclubs aangesloten bij een VSF federatie is deze dienstverlening gratis. Kijk zeker eens op de Dynamo-website want hier kan je tal van interessante vormingen terugvinden voor sportclubbestuurders.

Vlaamse Trainersschool (Sport.Vlaanderen)

De Vlaamse Trainersschool is de organisatie die sportkaderopleidingen inricht over heel Vlaanderen om goed opgeleide trainers en begeleiders te vormen. Het aanbod vind je op de website van Sport.Vlaanderen. Jaarlijks brengt de VTS een brochure Sportkaderopleidingen uit. Deze is verkrijgbaar op de sportdienst.