Print

Subsidie investeringen sportinfrastructuur

De subsidie voor investeringen in sportinfrastructuur is een ondersteuning voor sportverenigingen met eigen sportinfrastructuur. Werkzaamheden gericht op veiligheid, hygiëne en toegankelijk van de sportinfrastructuur komen hiervoor in aanmerking.

Een erkende sportvereniging binnen de gemeente Rijkevorsel kan jaarlijks een aanvraagdossier voor subsidie voor investeringen in sportinfrastructuur binnenbrengen op de sportdienst.
Dit aanvraagdossier dient ingediend voor 15 september van het jaar volgend op het sportjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

Het subsidiereglement en het aanvraagdossier voor subsidie voor investeringen in sportinfrastructuur kun je hieronde terugvinden of bekomen op de sportdienst.