Print

Sportverenigingen

In Rijkevorsel is er heel wat ruimte om te sporten! Dit komt onder meer door onze fantastische Veusselse sportverenigingen. Zij zorgen voor een breed aanbod aan diverse sporten in onze gemeente voor groot en klein. In deze rubriek kan je dan ook alle sportverenigingen terug vinden met de nodige contactgegevens.

Atletiek

Atletiekclub Rijkevorsel (ACR)

Atletiekpiste Bavelstraat, 2310 Rijkevorsel
Eddy Kenis
0499 93 44 00
kenis.eddy@skynet.be
acrijkevorsel.weebly.com

Balsport

KWB Sint-Jozef Rijkevorsel Dames (Volleybal)        

Els de Bruijn
0477 52 98 56
elsdebruijn@msn.com
www.kwbsintjozef.be

 

KWB Rijkevorsel Centrum Mannen        

Jan Laurijssen
0473 61 14 83
jan.laurijssen2@telenet.be

 

Volleybalclub Rijkevoc      

 

Inge Vermeiren
0473 74 75 73
vcrijkevoc@gmail.com
www.vcrijkevoc.be

 

Rijko Korfbal

Kruispad 4, 2310 Rijkevorsel
Leen Adriaensen
0495 69 59 58
rijko@korfbal.be
www.rijko-korfbal.be

FC Sint-Jozef SK

Zuiderdijk 10F, 2310 Rijkevorsel
Guy Van Den Langenberegh
0477 48 89 17
contact@fcsint-jozefsk.be
https://www.fcsint-jozefsk.be/

 

KFC Zwarte Leeuw       

Kruispad 3, 2310 Rijkevorsel
Wim Verdonck
0486 51 30 94
wimverdonck456@hotmail.com
www.kfczwarteleeuw.be

Black Lions vzw (Supportersclub)        

Sjoerd Hakkens
0498 49 83 54
hakkens.sjoerd@gmail.com

FC Den Booze United

Hoek 23, 2310 Rijkevorsel
Geert Vermeiren
0479 29 55 80
gvgvermeiren57@gmail.com
Facebookpagina FC Den Booze United

FC Kliefhamers        

Luc Bastiaensen
03 314 15 15
lucbastiaensen@live.be
http://www.duatlon.be/index.htm
Facebookpagina Klief_hamer

 

FC Saloed     

Neal Verbeuren
0471 90 34 41
fcsaloed@gmail.com

KWB Voetbal       

Herwig Peeraer
03 309 21 11
voetbal.rijkevorsel@gmail.com

 

VK Sport 82      

Wim Kustermans
0472/93 54 14
wilhelminus@hotmail.com
Facebookpagina Sport82
http://www.sport82.be/

VNV De Kruk      

Jan Peeters
0497 30 19 29
jan.sreteep@gmail.com
Facebookpagina VNV DE KRUK

ZVC Bobinage Torremans       

Frans Boeckx
0479 44 41 12
frboeckx@telenet.be

ZVC 't Spiraal        

Bert Sprangers
0498-06 78 66
bertsprangers@hotmail.com

Racketsporten

Rijkerack Badmintonclub

Sportcentrum De Valk
Dave Verbaeten
04473 83 53 86
info@rijkerack.be
https://www.rijkerack.be/

Tafeltennisclub TTK Rijkevorsel        

Kruispad 14, 2310 Rijkevorsel
Frank Bogaerts
0475 57 33 81
frank.bogaerts5@telenet.be
http://ttkrijkevorsel.be/

Tennisclub De Valk      

Kruispad 6, 2310 Rijkevorsel
Eric De Bie
0477 29 28 54
bestuur@tcdevalk.info
www.tcdevalk.info

 

Behendigheidssport

Sint-Jorisgilde (Kruisboogschieten)     

Dorp 47, 2310 Rijkevorsel
Jef Michielsen
0495 73 15 75
jozef.michielsen@telenet.be
Facebookpagina St.joris gilde Rijkevorsel

 

 

Sint-Sebastiaansgilde (Handboogschieten)         

Dorp 47, 2310 Rijkevorsel
Jozef Scheyltjens
0473 41 92 57
jefennik@telenet.be
Facebookpagina SSR Rijkevorsel

 

 

Danssport

Dansclub Dans Maar vzw      

Geerte Verbraeken
0472 24 96 32
hallo@dansmaar.be
www.dansmaar.be

 

Gymnastieksport

TK Lenig en Gezwind       

Ria Verbraeken
03 314 61 48
turnkringrijkevorsel@gmail.com
Facebookpagina Turnkring Lenig en Gezwind Rijkevorsel
https://lenigengezwindrijkevorsel.webs.com/

 

Duivensport

Duivenmaatschappij Verbroedering Sint-Jozef

Stevennekes 218, 2310 Rijkevorsel
Eddie Wynants
0477 76 39 86
eddiewynants@telenet.be

Verbroedering Rijkevorsel Duivenbond       

Boshoevenweg 2, 2310 Rijkevorsel
Louis Wouters
0499 56 63 74
louiswouters@live.be

Motorsport

MC Kenaka        

Erwin Buys
0474/94 93 68
erwinbuys87@hotmail.com

Paardensport

LRV Sint Willibrordus   

Joeri Adriaensen
0473 24 31 01
joeri.adriaensen@telenet.be
Facebookpaginav LRV - Landelijke Rijverenigingen
https://lrv.be/clubs/rijvereniging-sint-willibrordus-rijkevorsel

 

Ruiterclub De Coolsdreef         

Senator Coolsdreef 10, 2310 Rijkevorsel
Cindy Kleeren
cindy.kleeren@telenet.be

Vecht- en verdedigingssporten

Judoclub De Bres

Pastoor Lambrechtsstraat 5, 2310 Rijkevorsel
Davy Adriaenssen
0474 98 43 77
info@judoclubdebres.be
www.judoclubdebres.be

 

Taekwondo De Tijgers  

Wannes Van Dooren
0475 54 74 34
wannes.vandooren@hotmail.com
www.taekwondodetijgers.be

 

 

Vrijetijdssport

Vissersclub De Aalscholvers vzw        

Vrouwensblok, 2310 Rijkevorsel
François Braspenninckx
0478 32 98 41
coisbraspenninckx@hotmail.com
http://www.aalscholvers.be/

Bootcamp Rijkevorsel       

Atletiekpiste Bavelstraat, 2310 Rijkevorsel
Wim Nuyts
0498 54 74 81
bootcamprijkevorsel@gmail.com
Facebookpagina Bootcamp Rijkevorsel

Sport 4 Fun (Omnisport)      

 

Nicole Jochems
0486 71 90 79
hens-jochems@skynet.be
Facebookpagina Sport 4 Fun

 

Indiaca 4 Fun     

Nicole Jochems
0486 71 90 79
hens-jochems@skynet.be
Facebookpagina Sport 4 Fun

 

Ringoven Sport (Petanque & Biljart)

Paul Rayen
0497 15 47 00
paul1953@outlook.com

Biljartclub De Valk       

Clem Scheirs
0476 54 99 33
clem.scheirs@gmail.com

Rijkevorsel-Leeft (Organisator (sport)evenementen)

Jack Jacobs
0478 96 46 65
rijkevorsel-leeft@skynet.be
www.rijkevorsel-leeft.be

The Attic (Personal Coaching)   

Daan Wens
0487 88 99 84
daan_wens@hotmail.com
Facebookpagina The Attic

 

 

Toon Spreuwers (Personal Coaching)     

Kleine-Markweg 51, 2310 Rijkevorsel
Toon Spreuwers
0485 60 96 92
toonspreuwers@gmail.com
https://corestabilitytraining.be/

 

 

Hondensport

Kemphosch - Kempense Hondenschool vzw        

Wendy Maegh
0486 63 07 87
wendy.kemphosch@gmail.com
www.kemphosch.be

 

 

VVDH Kringgroep Het Looi Rijkevorsel        

 

Senator Coolsdreef 3a, 2310 Rijkevorsel
Guy Verheyen
0475 43 62 51
guy.verheyen4@skynet.be
https://www.vvdh.be/clubs/kringgroep-60-het-looi/

 

Wielersport

De Click      

Dirk Bevers
0475 74 64 56
bela.bvba@telenet.be
Facebookpagina De Click
 

De Gammelse Wielervrienden        

Ward Laurijssens
0479 92 29 92
ward.laurijssens@telenet.be
www.degammelsewielervrienden.be

MTB 2310

Wim Floren
03 314 38 01
mtb2310@scarlet.be
www.mtb2310.be

MTB De Tamme Bostrappers        

Kees Oostvogel
0475 64 05 48
keesoostvogels@skynet.be
Facebookpagina De tamme bostrappers

Rijkevorselse Wielertoeristen       

Frank Vermonden
0499 53 09 95
frank@rwtrijkevorsel.b
www.rwtrijkevorsel.be

 

Testagsaves        

Mark Goetschalckx
0499 73 90 23
mark.goetschalckx@gmail.com
www.testagsaves.be

Wielervrienden William's Place (supportersclub)    

Hoek 31, 2310 Rijkevorsel
Inge Aerts
0479 55 73 00
wielervriendenwp@gmail.com
Facebookpagina Wielervrienden William's Place

 

WSC Sint-Jozef (wielerwedstrijden)     

Jan Van Riel
0496 39 53 62
janvanriel@live.be

WTC Sint Jozef        

Luc Michielsen
0495 67 67 77
l.michielsen@skynet.be
https://sites.google.com/view/wtcst-jozefrijkevorsel

 

Zonebikers       

Bob Jansen
0473 33 35 07
bobjansenbob@hotmail.com

 

 

MTB De Modderfokkers        

Peter Geerts
0486 06 56 72
de_modderfokkers@gmail.com
Facebookpagina Modderfokkers

Driesen Bikers

Gust Driesen
0475 76 63 51
gust@bvbadriesen.be
http://driesenbikers.blogspot.com/

 

Rijkevorsel heeft een uitgebreid verenigingsleven. Naast sportverenigingen zijn er ook jeugdverenigingen, socio-culturele verenigingen en andere. Neem ook hier zeker is een kijkje!

Zijn de contactgegevens van jouw vereniging gewijzigd of heb je een nieuwe vereniging opgestart? Geef ons dan een melding en wij passen het overzicht aan.