Print

Samenstelling

Algemene vergadering

De algemene vergadering van de sportraad bestaat momenteel uit afgevaardigden van ongeveer 40 sportclubs en zes onafhankelijke sportieve inwoners.

Beheerraad

De beheerraad van de sportraad bestaat uit momenteel uit een team van negen zeer gemotiveerde en geëngageerde leden. Dit zijn sportieve inwoners en clubafgevaardigden die met een open vizier trachten de belangen van de Rijkevorselse sporters en sportclubs te behartigen. Dit in open overleg met het lokaal bestuur, afgevaardigd door de schepen van sport en de sportfunctionaris.

  • Inge Aerts
  • Peter Soffers
  • Leo Van Herck
  • Kevin Maes
  • Sarah Janssens
  • Erik Peeters