Print

Sport: maatregelen Covid-19

Laatst bijgewerkt op 1 juli 2021 - 11.00 uur

Tijdens het Overlegcomité van 18 juni 2021 werd beslist om de tweede fase van het zomerplan met nieuwe versoepelingen te activeren. De maatregelen gaan in vanaf 27 juni 2021 en gelden tot 30 september 2021. De situatie wordt steeds van dichtbij opgevolgd, het kan dus zijn dat er maatregelen in de volgende periode aangepast worden.

Maatregelen sporten in georganiseerde verband

Deze activiteiten zijn activiteiten die georganiseerd worden door een organisatie, in het bijzonder door een vereniging of een club, en die plaatsvinden in de aanwezigheid van een meerderjarige begeleider, trainer of toezichter.

 • Indoor en outdoor sporten is toegelaten voor iedereen.
 • Je mag sporten in georganiseerd verband tussen 05.00 uur en 01.00 uur.
 • Iedereen vanaf 12 jaar moet ten alle tijden een mondmasker bij hebben. Tijdens het sporten is het niet verplicht om een mondmasker te dragen.
 • In clubverband mag je met maximum 100 personen, begeleiders niet inbegrepen, trainen tot en met 29 juli 2021. (kinderen tot en met 12 jaar wel inbegrepen)
 • In clubverband mag je met maximum 200 personen, begeleiders niet inbegrepen, trainen vanaf 30 juli 2021. (kinderen tot en met 12 jaar wel inbegrepen)
 • De trainingen vinden plaats in aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of toezichter.
 • De begeleiders en deelnemers vanaf 13 jaar moeten de onerlinge afstand van 1.5 m respecteren in de mate van het mogelijke.
 • Er is geen beperking vastgelegd voor het aantal begeleiders per groep. Het aantal aanwezige trainers per groep moet wel steeds kunnen worden verantwoord op basis van gegronde sporttechnische en pedagogische redenen.
 • Het lokaal bestuur adviseerd om zoveel mogelijk buiten te sporten.

Maatregelen sporten in niet-georganiseerde verband

Sporten in niet-georganiseerd verband kan volgens de regels van het samenscholingsverbod (max. 10 en zonder contact).

Cafésporten in horeca-inrichtingen zijn opnieuw toegelaten, mits de spelers hun mondmaskers dragen.

Maatregelen sportwedstrijden

 • Georganiseerde recreatieve sportwedstrijden zijn toegelaten.
 • Er mogen sportwedstrijden georganiseerd worden tussen 05.00 uur en 01.00 uur.
 • Publiek INDOOR sportwedstrijden:
  • Zittend publiek van maximum 2 000 personen tot en met 29 juli 2021 (met toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid)
  • een publiek van maximum 3 000 personen vanaf 30 juli 2021 (met toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid)
  • De toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid is niet verplicht indien het publiek minder bedraagt dan 100 personen.
  • Het lokaal bestuur geeft advies om indoor geen of zo weinig mogelijk publiek uit te nodigen.
 • Publiek OUTDOOR sportwedstrijden:
  • een publiek van maximum 2 500 personen tot en met 29 juli 2021 (met toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid)
  • een publiek van maximym 5 000 personen vanaf 30 juli 2021 (met toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid)
  • De toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid is niet verplicht indien het publiek minder bedraagt dan 200 personen.
  • Wanneer het publiek verplicht is te blijven zitten in zijn bubbel van acht personen tijdens de wedstrijd, mag het mondmasker worden afgedaan zolang de persoon zit.
 • Publiek mag ontvangen worden in groepen van maximum acht personen, kinderen tot en met 12 jaar niet inbegrepen.

Maatregelen indoor en outdoor sportinfrastructuur

 • Indoor sportinfrastructuren mogen enkel open tussen 05.00 uur en 01.00 uur.
 • Kleedkamers en douches blijven gesloten.
 • Het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de sportvereniging is verplicht in alle ruimtes als men niet aan het sporten is.
 • De sportvereniging organiseert zich zodanig dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft de personen die buiten de inrichting wachten.
 • Er worden middelen ter beschikking gesteld voor handhygiëne.
 • De sportvereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de sportinfractructuur en materialen regelmatig te desinfecteren.
 • De indoor sportinfrastructuur wordt regelmatig verlucht.
 • Het lokaal bestuur geeft advies om een eenrichtingsverkeer te organiseren in indoor sportinfrastrucuur.
 • De maatregelen moeten worden uitgehangen bij de sportinfrastructuur.
 • Vergaderingen van sportverenigingen mogen fysiek doorgaan, zowel binnen als buiten met maximum 50 personen. De voorkeur gaat nog steeds naar online-vergaderen.
 • Kantines mogen zowel indoor als outdoor open volgens het horecaprotocol.
 • Vanaf 1 augustus 2021 is het terug mogelijk om in gemeentelijke sportinfrastructuur gebruik te maken van kleedkamers en douches mits de Covid-19 maatregelen het op dat moment toelaten.

Nevenactiviteiten verenigingen

 • Nevenactiviteiten met leden naast trainingen en professionele wedstrijden mogen doorgaan.
 • Openbare nevenactiviteiten moeten gemeld worden bij het lokaal bestuur.
 • Gelieve bij een afhaalactiviteit (Bv.: jaarlijkse vlaaienslag) het protocol te volgen van de horeca. De afhaalactiviteit moet gemeld worden bij het lokaal bestuur.

Besmetting in mijn vereniging

Als er iemand besmet is in uw vereniging met corona, neemt u zo snel mogelijk contact op met het lokaal bestuur om verdere afspraken te maken.