Print

Sport: maatregelen Covid-19

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2021 - 14.00 uur

Sinds 1 februari 2021 heeft de Vlaamse regering nieuwe maatregelen opgelegd voor de sportsector.

Bewegen blijft belangrijk, maar de ongunstige evolutie van de verspreiding van het coronavirus vereist maatregelen, ook met betrekking tot de sportactiviteiten. Best sport je zoveel mogelijk alleen en in openlucht. Zo kun je blijven sporten, maar vermijd je ook de verdere verspreiding van het virus.

Maatregelen voor sporters -13 jaar

Naar aanleiding van het ministerieel besluit van 29 november 2020 blijven alle indoor sportzalen in Rijkevorsel open, zowel gemeentelijke sportinfrastructuur als privé-sportinfrastructuur voor sporters -13 jaar.

Volgende maatregelen zijn van toepassing bij sport voor - 13 jarige:

 • Registratie van alle aanwezigen bij elke training is verplicht.
 • Kinderen tot en met 13 jaar mogen met maximum 10 personen (meerjarige begeleider niet inbegrepen) worden getraind door een vereniging.
 • Krokusvakantie (13 februari tot en met 21 februari 2021): Kinderen tot en met 13 jaar mogen met maximum 25 personen deelnemen aan een training. (begeleider niet inbegrepen)
 • Voor kinderen jonger dan 13 jaar dienen activiteiten waar mogelijk buiten te worden georganiseerd of waar dit niet mogelijk is, dienen de ruimtes voldoende te worden verlucht.
 • Het eenrichtingsverkeer in sporthal De Valk moet ten alle tijden worden gevolgd. De signalisatie is terug te vinden via pijlen op de grond.
 • Ouders die hun kinderen afzetten bij een indoorsportinfrastructuur, mogen niet naar binnen gaan.
 • Densiteitsregels: Om (niet noodzakelijke) contacten tussen sporters maximaal te beperken, moeten we overbevolking van een sportinfrastructuur steeds vermijden. Deze regels bepalen dat de totaal beschikbare sportinfrastructuur, minstens 30m² per deelnemer kan waarborgen. (Bv.: Sporthal de Valk kan maximum in 5 compartimenten verdeeld worden)
 • De kinderen die samenkomen in de groep van 10 personen, moeten in eenzelfde groep blijven. Ze mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep. De stabiliteit van de groepen dient te worden verzekerd en de wisselende contacten moeten worden vermeden.
 • Publiek: De gemeente Rijkevorsel geeft als advies om steeds publiek te vermijden bij trainingen.
 • Het is noodzakelijk dat kinderen, jongeren en begeleiders hun deelname aan verschillende groepen en activiteiten beperken per week. Het overlegcomité adviseert dan ook om het aantal groepsgerichte hobby's te beperken tot één hobby per kind of jongere. De verantwoordelijkheid van dit advies ligt niet bij de verenigingen.
 • Het dragen van een mondmasker door de begeleider is ten alle tijden verplicht.
 • De begeleider houdt zich aan de sociale afstand van 1,5 m.
 • Een begeleider mag geen verschillende groepen van 10 personen tegelijk trainen. Een begeleider mag achtereenvolgens verschillende groepen van 10 personen trainen. Er wordt wel aangeraden om het aantal verschillende groepen die men begeleidt zo veel mogelijk te beperken.
 • Er is geen beperking vastgelegd voor het aantal begeleiders per groep. Het aantal aanwezige trainers per groep moet wel steeds kunnen worden verantwoord op basis van gegronde sporttechnische en pedagogische redenen.

Maatregelen voor sporters +13 jaar tot 18 jaar

Naar aanleiding van het ministerieel besluit van 29 november 2020 blijven alle indoor sportzalen in Rijkevorsel gesloten, zowel gemeentelijke sportinfrastructuur als privé-sportinfrastructuur voor sporters vanaf 13 jaar.

Volgende maatregelen zijn van toepassing bij sport voor +13 jarige tot 18 jarige:

 • Registratie van alle aanwezigen bij elke training is verplicht.
 • Jongeren tot en met 18 jaar mogen met maximum 10 personen (meerjarige begeleider niet inbegrepen) worden getraind door een vereniging.
 • Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar dienen activiteiten verplicht buiten te worden georganiseerd.
 • Densiteitsregels: Om (niet noodzakelijke) contacten tussen sporters maximaal te beperken, moeten we overbevolking van een sportinfrastructuur steeds vermijden. Deze regels bepalen dat de totaal beschikbare sportinfrastructuur, minstens 30m² per deelnemer kan waarborgen.
 • De kinderen en jongeren die samenkomen in de groep van 10 personen, moeten in eenzelfde groep blijven. Ze mogen niet samen worden gezet met de personen van een andere groep. De stabiliteit van de groepen dient te worden verzekerd en de wisselende contacten moeten worden vermeden.
 • Publiek: De gemeente Rijkevorsel geeft als advies om steeds publiek te vermijden bij trainingen.
 • Het is noodzakelijk dat kinderen, jongeren en begeleiders hun deelname aan verschillende groepen en activiteiten beperken per week. Het overlegcomité adviseert dan ook om het aantal groepsgerichte hobby's te beperken tot één hobby per kind of jongere. De verantwoordelijkheid van dit advies ligt niet bij de verenigingen.
 • De jongeren moeten ten alle tijden een mondmasker bij hebben als ze gaan sporten in een groep van 10 personen. Tijdens het sporten is het niet verplicht om een mondmasker te dragen.
 • Het dragen van een mondmasker door de begeleider is ten alle tijden verplicht.
 • De begeleider houdt zich aan de sociale afstand van 1,5 m.
 • Een begeleider mag geen verschillende groepen van 10 personen tegelijk trainen. Een begeleider mag achtereenvolgens verschillende groepen van 10 personen trainen. Er wordt wel aangeraden om het aantal verschillende groepen die men begeleidt zo veel mogelijk te beperken.
 • Er is geen beperking vastgelegd voor het aantal begeleiders per groep. Het aantal aanwezige trainers per groep moet wel steeds kunnen worden verantwoord op basis van gegronde sporttechnische en pedagogische redenen.

Maatregelen voor sporters +19 jaar

Amateursporters vanaf 19 jaar kunnen plaatsvinden, maar enkel in openlucht of in een zwembad.

Ze kunnen gebruik maken van de buitengedeelten van sportinfrastructuren. In dat geval gelden de algemene regels van het samenscholingsverbod:

 • Registratie van alle aanwezigen bij elke training is verplicht.
 • Maximum in groep van 4 personen.  Een eventuele trainer/coach maakt deel uit van deze groep van 4 personen. De gemeente Rijkevorsel geeft hier het advies om de trainingsgroepen van 4 personen telkens te laten bestaan uit dezelfde personen.
 • Densiteitsregels: Om (niet noodzakelijke) contacten tussen sporters maximaal te beperken, moeten we overbevolking van een sportinfrastructuur steeds vermijden. Deze regels bepalen dat de totaal beschikbare sportinfrastructuur, minstens 30m² per deelnemer kan waarborgen.
 • De social distancing maatregelen (steeds minstens 1.5m tussen elke deelnemer) moet gerespecteerd worden.
 • De amateursporters moeten ten alle tijden een mondmasker bij hebben als ze gaan sporten.
 • Informeer de sportdienst wanneer uw vereniging opnieuw opstart met sporters +19 jaar in groepen van 4 personen.

Maatregelen Skate- en sportpark Sonsheide

 • Iedereen is welkom op het sportpark om te sporten met skateboard, inline skates, BMX of step.
 • Samenscholingen en rondhangen in groep is verboden op het sportpark.
 • Er zijn maximum 4 sporters toegelaten op het plein, ongeacht de leeftijd.
 • Handen moeten steeds goed gewassen of ontsmet zijn bij het betreden van het sportpark.

Maatregelen voor publiek bij sportwedstrijden

Momenteel mogen er geen sportwedstrijden doorgaan, ook vriendschappelijke wedstrijden tussen verenigingen zijn niet toegelaten.

Publiek is niet toegelaten bij professionele wedstrijden, behalve 1 persoon van het huishouden bij kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter.

Maatregelen voor kleedkamers en douches

Sinds 14 oktober zijn alle kleedkamers en douches in alle sportinfrastructuur in Rijkevorsel gesloten. Daarnaast mag de kleedkamer niet gebruikt worden als stockageplaats voor sportmateriaal.

Nevenactiviteiten verenigingen

Alle nevenactiviteiten naast trainingen en professionele wedstrijden moeten gemeld worden bij het lokaal bestuur, zowel met enkel leden als openbaar.

Het ter plaatse aanbieden en nuttigen van drank en/of voeding is verboden, ook bij nevenactiviteiten.

Gelieve bij een afhaalactiviteit het protocol te volgen van de horeca.

Evenementen van alle aard zijn niet toegelaten tot en met maandag 1 maart 2021, tenzij het Overlegcomité eerder versoepelingen invoert.

Besmetting in mijn vereniging

Als er iemand besmet is in uw vereniging met corona, neemt u zo snel mogelijk contact op met het lokaal bestuur om verdere afspraken te maken.