Print

Sport: maatregelen Covid-19

Laatst bijgewerkt op 1 september 2021

Op 1 september 2021 zijn alle coronamaatregelen bij het sporten en bij de organisatie van sportactiviteiten volledig weggevallen. Er blijven alleen nog een aantal controlerende maatregelen voor publiek en voor beheerders van sportinfrastructuur over.

 

Maatregelen publiek

 • Publiek INDOOR sportwedstrijden:
  • Een publiek van maximum 200 personen is toegestaan. Het gebruik van het Covid Safe Ticket is niet mogelijk.
  • Neem contact op met de sportdienst als jouw vereniging meer dan 200 personen wilt toelaten in indoor sportinfrastructuur.
 • Publiek OUTDOOR sportwedstrijden:
  • Een publiek van maximum 400 personen is toegestaan. Het gebruik van het Covid Safe Ticket is niet mogelijk.
  • Als een vereniging meer dan 400 personen toelaat bij een outdoor sportwedstrijd kan hij of zij dit op twee manieren doen: met Covid Save Ticket of zonder Covid Save Ticket.
   • Zonder Covid Save Ticket moet je rekening houden met de maatregelen.
   • Met Covid Safe Ticket moet je geen rekening houden met de maatregelen.
 • Een voorafgaande toelating van het lokaal bestuur na raadpleging van het CERM en/of CIRM moet verkregen worden bij de organisatie van een wedstrijd met meer dan 200 personen (binnen) en 400 personen (buiten).

 

Maatregelen outdoor en indoor sportinfrastructuur

 • De veriging informeert de bezoekers, vrijwilligers en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen.
 • Kantines mogen zowel indoor als outdoor open volgens het horecaprotocol.
 • Douches en kleedkamers mogen terug open terug open als er een CO2-meter aanwezig is.
 • Het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit.
 • De vereniging stelt middelen ter beschikking voor de noodzakelijke handhygiëne van de sporters, vrijwilligers en de bezoekers.
 • De vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren.
 • De vereniging zorgt voor een goede verluchting.

In de besloten gemeenschappelijke ruimten van de overige inrichtingen behorende tot de sportieve sector wordt het gebruik van een luchtkwaliteitsmeter (CO2) sinds1 september eveneens verplicht (zie onder) en dient deze op een voor de bezoeker duidelijk zichtbare plaats te worden geïnstalleerd.

Onder gemeenschappelijke ruimte wordt verstaan plaatsen waar meerdere personen zonder maskers bijeenkomen voor een periode van meer dan 15 minuten. (bv.: sporthallen, kleedkamers, ...)

In een gang ben je dus niet verplicht om een CO2-meter op te hangen.

 

Besmetting in mijn vereniging

Als er iemand in jouw vereniging besmet is met corona, neem dan zo snel mogelijk contact op met het lokaal bestuur om verdere afspraken te maken.

 

Luchtkwaliteitsmeter blijft verplicht

In de eet- en drankgelegenheden van de horecasector (met inbegrip van de danscafés), de inrichtingen van de sportieve sector (met inbegrip van de fitnesscentra) en de evenementensector (met inbegrip van de discotheken en dancings) dient nog steeds een luchtkwaliteitsmeter aanwezig te zijn. De meter moet duidelijk zichtbaar zijn voor de bezoekers, tenzij er in een alternatief systeem wordt voorzien om de luchtkwaliteit te meten waarbij de resultaten van die meting publiek toegankelijk zijn en in realtime worden weergegeven.

De luchtkwaliteitsnorm voor de verschillende sectoren bedraagt nog steeds 900 ppm CO2. Wanneer deze waarde wordt overschreden, dient de uitbater te beschikken over een actieplan, opgesteld op basis van een risicoanalyse, om compenserende maatregelen te verzekeren voor ventilatie en/of luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie, die een luchtkwaliteit verzekeren die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm. Wanneer de waarde van 1200 ppm wordt overschreden, dient de uitbater bovendien te voorzien in een erkend systeem voor deze luchtdesinfectie en/of luchtfiltratie dat een luchtkwaliteit verzekert die evenwaardig is aan de luchtkwaliteitsnorm van 900 ppm.

Er wordt een transitieperiode van minstens drie maanden voorzien.