Print

Compensatie onroerende voorheffing

Verenigingen die beschikken over eigen lokalen en gronden en een eigen kadastraal inkomen hebben, kunnen hiervoor, indien zij de onroerende voorheffing betalen, een toelage aanvragen voor 70% van het gedeelte van de gemeentelijke opcentiemen.