Print

Bewegen Op Verwijzing

‘Bewegen op verwijzing’ (BOV) helpt mensen die onvoldoende bewegen op weg naar een actiever en gezonder leven door terugbetaalde BOV-coaching.

Je BOV-coach maakt een beweegplan op maat en motiveert u ook om dit beweegplan uit te voeren en vol te houden. Je beweegt dus niet samen met de coach.

Hoe begin je er aan?

Voorwaarde

  • Je bent gedomicilieerd in Vlaanderen of Brussel.
  • Je hebt een verwijsbrief van uw huisarts. Je komt in aanmerking voor een verwijsbrief als
    • Je minder dan 30 minuten per dag beweegt
    • Je dagelijkse urenlang ononderbroken zit.

Procedure

De coaching kan zowel individueel als in groep gebeuren, of een combinatie van beiden.

Het BOV-systeem werkt met punten. U hebt recht op 84 punten per kalenderjaar. Bij elke begeleiding gaan er punten af.

  • Voor een individuele begeleiding gaan er drie punten af per kwartier
  • Voor een groepsbegeleiding gaat er één punt af per kwartier

Als de jaarlijkse punten op zijn, stopt de tussenkomst van de Vlaamse overheid. Je kunt dan wel nog naar uw coach, maar dan betaal je het volledige tarief zelf.

Als u een verwijsbrief van een huisarts heeft, kun je een afspraak maken bij onze BOV-coach Beate Hofkens. Deze coach zal samen met jou een beweegplan maken. Dit beweegplan moet in de lijn van uw persoonlijke interesses en mogelijkheden liggen.

Wat meebrengen

Bij de eerste afspraak met een BOV-coach: verwijsbrief huisarts, kleefbriefje ziekenfonds.

Bedrag

 Individuele begeleiding per kwartierGroepsbegeleiding per kwartier
Normaal tariefMaximaal 5 euro
Tussenkomst overheid: 10 euro
Maximaal 1 euro
Tussenkomst overheid: 4 euro
Tarief met verhoogde
tegemoetkoming
Maximaal 1 euro
Tussenkomst overheid: 14 euro
Maximaal 0,5 euro
Tussenkomst overheid: 4,5 euro

Er zijn ook ziekenfondsen die het bedrag dat je zelf nog moet betalen voor de coaching volledig of gedeeltelijk terugbetalen. Hiervoor neem je best contact op met uw ziekenfonds.

Heb je het financieel niet breed, informeer ook naar de mogelijkheden bij het OCMW.

Meer info

Contactgegevens BOV-coach Beate Hofkens:

Website Bewegen Op Verwijzing