Print

Verhuur locaties

Het lokaal bestuur Rijkevorsel beschikt ook over een aantal openbare locaties en terreinen die door inwoners en verenigingen kunnen gebruikt worden.

Denk maar aan de kiosk aan het gemeentehuis, de parkings naast de kerk, het gemeentelijk sportveld Bavelstraat, het grasveld aan de Zuiderdijk, het gemeentelijk sport- en recreatieveld Sonsheide, ...

Om gebruik te kunnen maken van deze locaties, dien je een aanvraag tot gebruik te richten aan het college van burgemeester en schepenen. Afhankelijk van de aard van de activiteit en de locatie kunnen er bepaalde retributies gevraagd worden voor o.a. inname openbaar domein of het gebruik van elektriciteit.
De reglementen hieromtrent vind je in de bijlagen onderaan.

​Voor verhuur van deze locaties kun je terecht bij info@rijkevorsel.be.