Print

Activiteiten lokaal bestuur

Het lokaal bestuur Rijkevorsel ondersteunt op verschillende manieren het sportgebeuren in Rijkevorsel. Echter naast deze ondersteunende rol, wil men ook een actieve rol spelen in het Rijkevorselse sportlandschap.
Zo organiseert het lokaal bestuur Rijkevorsel jaarlijks een aantal acitiviteiten.

Grabbelpas en tieneractiviteiten

Tijdens de schoolvakanties worden er allerhande activiteiten ingericht voor kleuters, kinderen en tieners. Elke vakantie tracht men hier ook een aantal sportieve activiteiten aan te bieden. Dit zowel vanuit het lokaal bestuur Rijkevorsel of via de Sportregio Noorderkempen ILV onder de noemer 12GNoord.

Scholenveldloop

Jaarlijks organiseert het lokaal bestuur Rijkevorsel een veldloop voor alle kinderen van de lagere school op de terreinen van KFC Zwarte Leeuw in samenwerking met de drie lagere scholen van Rijkevorsel, AC Rijkevorsel, KFC Zwarte Leeuw, Rijkevorsel Leeft, de sportraad en Bibchip. Via PWA beschikken we over gemachtigde opzichters die de kinderen veilig helpen oversteken bij een aantal kruispunten en zorgt de lokale politie voor fietsbegeleiding. Deze veldloop vindt plaats in het kader van de Vlaamse veldloopweek, een initiatief van Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS).

Er wordt geopteerd om de veldloop te laten plaatsvinden tijdens de schooluren, zodat elk kind die dag een fysieke inspanning heeft geleverd. Men beseft echter ook dat niet alle kinderen over dezelfde fysieke capaciteiten beschikken en men heeft daarom gekozen om de kinderen, in samenspraak met de ouders, uit twee verschillende lopen te laten kiezen.

We hebben de wedstrijdloop, waar het gaat om de snelste te zijn. Daarnaast is er ook de jogging. De opzet hiervan is dat de kinderen de ganse afstand uitlopen, zonder enige vorm van competitie. Het gaat hier dus om de Olympische gedachte: “Deelnemen is belangrijker dan winnen"