Print

Cultuursubsidie

Elke culturele vereniging uit Rijkevorsel dat lid is van de cultuurraad, kan rekenen op de steun van het lokaal bestuur via de subsidie socio-culturele vereniging.

Voorwaarden

  • de organisatie of vereniging moet haar zetel hebben in de gemeente en lid zijn van de cultuurraad.
  • organisaties of verenigingen moeten een gestructureerd bestuur hebben. (voorzitter, secretaris en penningmeester)
  • minstens 2/3 van de leden moeten inwoners van Rijkevorsel zijn of de actieve cultuurwerking van de vereniging moet zich hoofdzakelijk afspelen in, of richten op, Rijkevorsel
  • de aansluiting bij, en de interne werking van, de vereniging moet openstaan voor alle inwoners van de gemeente
  • de organisatie of vereniging mag geen winstoogmerk hebben
  • een vereniging kan, binnen Rijkevorsel, slechts langs één adviesraad subsidies vragen en mag niet opgedeeld worden in deelverenigingen
  • de vereniging stuurt een afgevaardigde naar de algemene vergaderingen van de cultuurraad
  • Enkel een betaalde verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid van de leden komt in aanmerking voor subsidiëring. Verzekeringen die ja gratis bekomen hebt, komen niet in aanmerking voor subsidiëring

Het subsidiereglement en aanvraagformulier voor subsidie socio-culturele vereniging kun je hieronder vinden of bekomen bij de cultuurdienst.