Print

Samenstelling

De cultuurraad bestaat uit een algemene vergadering en een dagelijks bestuur. De algemene vergadering komt minstens eenmaal per jaar samen en het dagelijks bestuur bijna maandelijks. Het dagelijks bestuur bereidt de algemene vergadering voor.

De algemene vergadering bestaat uit vertegenwoordigers van de erkende socio-culturele verenigingen en gecoöpteerde deskundigen. De leden van de algemene vergadering hebben stemrecht daar de aansluiting bij, en de interne werking van hun vereniging openstaat voor alle inwoners van de gemeente. Er zetelen ook niet-stemgerechtigde leden in de cultuurraad. Dit zijn o.a. de schepen van cultuur en de cultuurbeleidscoördinator die instaat voor het secretariaat.

De vergadering van de cultuurraad is een openbaar gebeuren. Iedereen is welkom. Echter, de toevallige bezoeker heeft geen stemrecht noch spreekrecht.

Voorzitter Cultuurraad
Roger Verlinden
03 314 39 01

Penningmeester Cultuurraad
Jef Michielsen

Ondervoorzitter Cultuurraad
Ludo Smolderen

Overige leden dagelijks bestuur Cultuurraad:

 • Michel Belmans
 • Sonja Van Roy
 • Anne Willemse
 • Paula Van Den Heuvel
 • Felix Vermeiren
 • Pieter Verschueren
 • Herman Oomen
 • Irena Claessen (geïnteresseerde burger)
 • Tres Janssens (vervanger)
 • Lisette Van Gorp (vervanger)
 • May Van Herck (vervanger)
 • Karl Geens (schepen van cultuur)

Secretariaat
Cultuurbeleidscoördinator: Geertje Braspenning
Molenstraat 20 - 2310 Rijkevorsel