Print

Niet NORmaal: een verhelderende vorming

Zaterdag 19 november 2022

Ann Ceurvels en Tania Poppe vragen zich af wat normaal is. Kinderen reageren anders dan verwacht, zijn drukker, hebben minder aandacht, krijgen uitbarstingen, hebben faalangst, zijn extreem verlegen, ... Dat is niet normaal. Of net wel?

Het leven gaat steeds sneller, wordt drukker, er is steeds minder tijd, er komt meer en meer druk, ... Helemaal normaal. Of niet? In deze vorming kijk je naar opgroeien en (over-)leven vanuit een nieuw perspectief: het BEN-model.

Ann Ceurvels en Tania Poppe leren je vanuit hun expertise rond ontwikkelingsverschillen en overlevingspatronen:

  • via het BEN-model in beeld brengen wat je aan de buitenkant bij kinderen en volwassenen niet kunt zien.
  • (niet) normaal zijn bespreekbaar te maken binnen je klas, groep of organisatie aan de hand van het werkboek ‘Ben ik wel normaal ?’.
  • je eigen verhaal beter te begrijpen. 

Voor ouders, grootouders, leerkrachten, opvoeders, ...

Praktisch

  • Zaterdag 19 november om 10.00 uur
  • Zaal Forsela, Leo Pleysierbibliotheek, Hoogstraatsesteenweg 19 - 2310 Rijkevorsel
  • Deze vorming duurt ongeveer drie uur, pauze inbegrepen
  • Deelnameprijs: € 8
  • Maximum aantal deelnemers: 50 personen

Meer info en inschrijvingen

03 340 00 50
bibliotheek@rijkevorsel.be