Print

Wie moet stemmen?

Op zondag 14 oktober 2018 kiezen we 21 gemeenteraadsleden voor Rijkevorsel en 36 raadsleden voor de Antwerpse provincieraad. We bereiden je graag voor op een vlotte en aangename kiesgang.

Wie moet stemmen?

In België geldt de stemplicht voor alle Belgen die:

  • op de dag van de verkiezing minstens 18 jaar zijn.
  • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente op de dag waarop de kiezerslijst afgesloten wordt (1 augustus 2018).
  • zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing.

Vreemdelingen die in België wonen en minstens 18 jaar zijn, stemmen enkel voor de gemeenteraad. Je moet je dan wel hebben ingeschreven op de kiezerslijst. Sta je op de kiezerslijst, dan moet je jouw stem uitbrengen.

Heb je geen voorkeur voor een politieke partij, dan kun je een blanco stem uitbrengen op de stemcomputer.

Belgen die in het buitenland wonen, nemen niet deel aan deze verkiezingen.