Print

Volmacht of verontschuldiging

Als je een geldige reden hebt om niet deel te nemen aan de verkiezingen, kun je een volmacht aan een andere kiezer geven. 

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

Opgelet! Je dient steeds het officiële volmachtformulier te gebruiken. Deze aanvraag moet ten laatste op 12 oktober voor 12.00 uur ingediend worden bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.

Geldige redenen om niet te stemmen of een volmacht te geven

 

Volmacht om medische redenen

Je kunt, maar je moet geen volmacht geven.

GEEN VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • doktersattest

Binnenbrengen:

 • tot 14 oktober 2018: bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis (Molenstraat 5)
 • op 14 oktober 2018: in het stembureau waar de kiezer normaal moet gaan stemmen
 • na 14 oktober 2018: bij het vredegerecht (Lindendreef 59 - 2310 Hoogstraten)

WEL VOLMACHT

Documenten:

Hoe stemmen:

 • Als volmachtkrijger moet u eerst in uw eigen stembureau gaan stemmen.
 • Daarna gaat u naar het stembureau van de volmachtgever, ook al is dit in een andere gemeente.
 • U neemt de bovenstaande documenten mee en uw eigen kiesbrief en identiteitskaart.

 

Tijdelijk verblijf in het buitenland omwille van privé-redenen

Als je een bewijs hebt van jouw verblijf in het buitenland kun je, maar je moet geen volmacht geven. Geef je een verklaring op eer, dan ben je verplicht om een volmacht te geven.

GEEN VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • bewijs (boeking via reisbureau, internet, vliegtickets, ...) waarop jouw naam en de periode van de reis duidelijk vermeld zijn. 

Binnenbrengen:

 • tot 14 oktober 2018: bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis (Molenstraat 5)
 • op 14 oktober 2018: in het stembureau waar de kiezer normaal moet gaan stemmen
 • na 14 oktober 2018: bij het vredegerecht (Lindendreef 59 - 2310 Hoogstraten)

WEL VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • volmachtformulier A95 (ondertekend door volmachtgever en volmachtkrijger)
 • formulier A96a (attest van tijdelijk verblijf in het buitenland). Voor dit attest kom je persoonlijk naar de dienst burgerzaken van het gemeentehuis. Je neemt een bewijs mee (boeking via reisbureau, internet, vliegtickets, ...) waarop jouw naam en de periode van de reis duidelijk vermeld zijn. Als je geen bewijs hebt, volstaat een verklaring op eer.

Hoe stemmen:

 • Als volmachtkrijger moet je eerst in jouw eigen stembureau gaan stemmen.
 • Daarna ga je naar het stembureau van de volmachtgever, ook al is dit in een andere gemeente.
 • Je neemt de bovenstaande documenten mee en jouw eigen kiesbrief en identiteitskaart.

 

Tijdelijk verblijf in het buitenland omwille van beroeps- of dienstredenen (+ gezinsleden)

Als je een bewijs hebt van jouw verblijf in het buitenland kun je, maar moet je geen volmacht geven. Geef je een verklaring op eer, dan ben je verplicht om een volmacht te geven.

GEEN VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • bewijs (boeking via reisbureau, internet, vliegtickets, ...) waarop jouw naam en de periode van de reis duidelijk vermeld zijn. 

Binnenbrengen:

 • tot 14 oktober 2018: bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis (Molenstraat 5)
 • op 14 oktober 2018: in het stembureau waar de kiezer normaal moet gaan stemmen
 • na 14 oktober 2018: bij het vredegerecht (Lindendreef 59 - 2310 Hoogstraten)

WEL VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • volmachtformulier A95 (ondertekend door volmachtgever en volmachtkrijger)
 • formulier A96a (attest van tijdelijk verblijf in het buitenland). Voor dit attest komt je persoonlijk naar de dienst burgerzaken. Je neemt een bewijs mee (boeking via reisbureau, internet, vliegtickets, ...) waarop jouw naam en de periode van de reis duidelijk vermeld zijn. Als je geen bewijs hebt, volstaat een verklaring op eer.

Hoe stemmen:

 • Als volmachtkrijger moet je eerst in jouw eigen stembureau gaan stemmen.
 • Daarna ga je naar het stembureau van de volmachtgever, ook al is dit in een andere gemeente.
 • Je neemt de bovenstaande documenten mee en jouw eigen kiesbrief en identiteitskaart.

 

Werken op de dag van de verkiezingen

Je kunt, maar je moet geen volmacht geven.

GEEN VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • attest van de werkgever

Binnenbrengen:

 • tot 14 oktober 2018: bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis (Molenstraat 5)
 • op 14 oktober 2018: in het stembureau waar de kiezer normaal moet gaan stemmen
 • na 14 oktober 2018: bij het vredegerecht (Lindendreef 59 - 2310 Hoogstraten)

WEL VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • attest van de werkgever
 • volmachtformulier A95 (ondertekend door volmachtgever en volmachtkrijger)

Hoe stemmen:

 • Als volmachtkrijger moet je eerst in jouw eigen stembureau gaan stemmen.
 • Daarna ga je naar het stembureau van de volmachtgever, ook al is dit in een andere gemeente.
 • Je neemt de bovenstaande documenten mee en jouw eigen kiesbrief en identiteitskaart.

 

Student

Je kunt, maar je moet geen volmacht geven.

GEEN VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • attest van de hogeschool of universiteit

Binnenbrengen:

 • tot 14 oktober 2018: bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis (Molenstraat 5)
 • op 14 oktober 2018: in het stembureau waar de kiezer normaal moet gaan stemmen
 • na 14 oktober 2018: bij het vredegerecht (Lindendreef 59 - 2310 Hoogstraten)

WEL VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • attest van de hogeschool of universiteit
 • volmachtformulier A95 (ondertekend door volmachtgever en volmachtkrijger)

Hoe stemmen:

 • Als volmachtkrijger moet je eerst in jouw eigen stembureau gaan stemmen.
 • Daarna ga je naar het stembureau van de volmachtgever, ook al is dit in een andere gemeente.
 • Je neemt de bovenstaande documenten mee en jouw eigen kiesbrief en identiteitskaart.

 

Schipper, marktkramer of kermisreiziger (+ gezinsleden)

Je kunt, maar je moet geen volmacht geven.

GEEN VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • formulier A96b (attest van uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger). Voor dit attest kom je persoonlijk naar de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. Het attest wordt ondertekend door de burgemeester.

Binnenbrengen:

 • tot 14 oktober 2018: bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis (Molenstraat 5)
 • op 14 oktober 2018: in het stembureau waar de kiezer normaal moet gaan stemmen
 • na 14 oktober 2018: bij het vredegerecht (Lindendreef 59 - 2310 Hoogstraten)

WEL VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • formulier A96b (attest van uitoefening van het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger). Voor dit attest kom je persoonlijk naar de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. Het attest wordt ondertekend door de burgemeester.
 • volmachtformulier A95 (ondertekend door volmachtgever en volmachtkrijger)

Hoe stemmen:

 • Als volmachtkrijger moet je eerst in jouw eigen stembureau gaan stemmen.
 • Daarna ga je naar het stembureau van de volmachtgever, ook al is dit in een andere gemeente.
 • Je neemt de bovenstaande documenten mee en jouw eigen kiesbrief en identiteitskaart.

 

Verblijf in een strafinrichting

Je kunt, maar je moet geen volmacht geven.

GEEN VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • attest van de strafinrichting

Binnenbrengen:

 • tot 14 oktober 2018: bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis (Molenstraat 5)
 • op 14 oktober 2018: in het stembureau waar de kiezer normaal moet gaan stemmen
 • na 14 oktober 2018: bij het vredegerecht (Lindendreef 59 - 2310 Hoogstraten)

WEL VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • attest van de strafinrichting
 • volmachtformulier A95 (ondertekend door volmachtgever en volmachtkrijger)

Hoe stemmen:

 • Als volmachtkrijger moet je eerst in jouw eigen stembureau gaan stemmen.
 • Daarna ga je naar het stembureau van de volmachtgever, ook al is dit in een andere gemeente.
 • Je neemt de bovenstaande documenten mee en jouw eigen kiesbrief en identiteitskaart.

 

Geloofsovertuiging

Je kunt, maar je moet geen volmacht geven.

GEEN VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • attest van de religieuze overheid

Binnenbrengen:

 • tot 14 oktober 2018: bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis (Molenstraat 5)
 • op 14 oktober 2018: in het stembureau waar de kiezer normaal moet gaan stemmen
 • na 14 oktober 2018: bij het vredegerecht (Lindendreef 59 - 2310 Hoogstraten)

WEL VOLMACHT

Documenten:

 • kiesbrief
 • attest van de religieuze overheid
 • volmachtformulier A95 (ondertekend door volmachtgever en volmachtkrijger)

Hoe stemmen:

 • Als volmachtkrijger moet je eerst in jouw eigen stembureau gaan stemmen.
 • Daarna ga je naar het stembureau van de volmachtgever, ook al is dit in een andere gemeente.
 • Je neemt de bovenstaande documenten mee en jouw eigen kiesbrief en identiteitskaart.