Print

Stemmen bij volmacht

Ik kan niet gaan stemmen op de dag van de verkiezingen. Ik wens geen volmacht te geven.

  • Indien je de dag van de verkiezingen je onmogelijk kunt aanmelden op het stembureau en geen volmacht wenst te geven, moet je een bewijs van verhindering binnenbrengen. Meer info vind je op de pagina Verontschuldiging.

Ik kan niet gaan stemmen op de dag van de verkiezingen. Kan ik een volmacht geven?

  • Om reden van ziekte, studie, beroep, geloofsovertuiging, toestand van vrijheidsbeneming, verblijf in buitenland om beroeps- of privéredenen kun je volmacht geven. Je dient hiervoor steeds het officiële volmachtformulier te gebruiken. Deze kun je opvragen bij de dienst burgerzaken of downloaden via de website verkiezingen.fgov.be
  • Voor studenten die zich dan in de examenperiode bevinden, werden er afzonderlijke documenten voorzien. Deze kun je eveneens downloaden via de website verkiezingen.fgov.be. De aanvraag moet ten laatste op 24 mei ingediend worden.

Aan wie kun je een volmacht geven?

Je kunt een volmacht geven aan een andere kiezer. Het is zelfs zo dat de persoon aan wie men een volmacht geeft niet in de gemeente moet wonen, maar hij/zij moet wel gaan stemmen in het stembureel waar de volmachtgever staat ingeschreven. Iedere kiezer mag maximum 1 volmacht hebben.

Wat moet je doen als volmachthouder?

Als iemand jou volmacht gaf om in zijn plaats te gaan stemmen, moet je eerst voor jezelf gaan stemmen en je vervolgens aanmelden in het stembureau waar de volmachtgever moest stemmen met volgende zaken:

  • je eigen identiteitskaart
  • je eigen oproepingsbrief en de oproepingsbrief van de volmachtgever
  • het volmachtformulier
  • en (indien van toepassing) het bijgevoegd attest.

Na de stemming wordt op de oproepingsbrief van de volmachthouder de stempel ‘heeft bij volmacht gestemd’ aangebracht.