Print

Hoe moet je stemmen?

Het stemmen gebeurt met hetzelfde stemsysteem als bij de vorige verkiezingen, afgezien van enkele kleine aanpassingen. We sommen hier de belangrijkste stappen op:

  • Je ontvangt in het stembureau een kaart. Je steekt de kaart in een stemcomputer en volgt de instructies op het scherm.
  • Je stemt door met jouw vinger het scherm aan te raken. Je stemt eerst voor de gemeenteraad en vervolgens voor de provincieraad.
  • De computer drukt jouw stem af op een papiertje. Zo kun je controleren of jouw stem juist is weergegeven.
  • Je vouwt dit papiertje dicht en begeeft je naar de urne. Daar scan je het papiertje in. Dat doet je door de afgedrukte code met de inkt naar beneden op de scanner te leggen.
  • Als dit scannen in orde is, vouw je jouw papiertje opnieuw dicht. De klep van de urne gaat open en je steekt het papiertje in de urne.

Een overzicht van de stappen bij het digitaal stemmen vind je terug op de affiche 'Digitaal stemmen in 12 stappen' (pdf).

Wil je vooraf even oefenen?

Het gemeentebestuur wil aan de kiezers die dit wensen de kans geven vooraf te oefenen met de stemcomputers.

De oefenkiescomputers zijn vanaf 1 september terug te vinden op volgende locaties:

  • Leo Pleysierbibliotheek, Hoogstraatsesteenweg 19 (tot en met 7 oktober)
  • Aster Berkhofbibliotheek, Kerkdreef 61 (tot en met 7 oktober)
  • administratief gebouw OCMW, Prinsenpad 27 (tot en met 30 september)