Print

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris is belast met de voorbereiding van de dossiers bestemd voor de gemeenteraad en het schepencollege. Hij woont de vergaderingen van de gemeenteraad en van het schepencollege bij en stelt de notulen ervan op. Onder het gezag van het schepencollege leidt en coördineert hij de gemeentelijke diensten en is hij hoofd van het personeel.

Adams Bart
Gemeentesecretaris
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 00
secretaris@rijkevorsel.be