Print

Administratie

Het gemeentebestuur van Rijkevorsel beschikt over een administratieve organisatie die de beslissingen van de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen ten uitvoer brengt.

Deze administratie wordt door de gemeentesecretaris geleid en gecoördineerd. In die taak wordt hij bijgestaan door de financieel beheerder en de beleidscoördinator Openbare Werken. Zij zorgen voor de binding tussen de administratieve diensten en het gemeentebestuur.

De administratie telt verschillende diensten die allen ten dienste staan van de inwoners van Rijkevorsel.