Print

Administratie

Het lokaal bestuur van Rijkevorsel beschikt over een administratieve organisatie die de beslissingen van de verschillende bestuursorganen ten uitvoer brengt.

Deze administratie wordt geleid en gecoördineerd door de algemeen directeur. In die taak wordt hij bijgestaan door het managementteam, bestaande uit de financieel directeur, het hoofd van de technische dienst, sectorhoofd vrije tijd / coördinator kinderclub en de beleidsmedewerker. Zij zorgen voor de binding tussen de administratieve diensten en het lokaal bestuur.

De administratie telt verschillende diensten die allen ten dienste staan van de inwoners van Rijkevorsel.