Print

Kinderopvang: maatregelen Covid-19

Laatst bijgewerkt op 1 september 2021

Van Kind en Gezin hebben we de eerste richtlijnen ontvangen voor de aanpak van de coronapandemie in de kinderopvang vanaf 1 september 2021. De maand september is een overgangsmaand.

In deze overgangsmaand kunnen we op basis van de tevredenheidsbevragingen, ervaringen, verdere evolutie aanpak corona, ... de opvang evalueren en plannen voor de volgende maanden.

In de maand september zullen we de opvang op volgende wijze organiseren:

Kinderclub centrum:

 • Kleuters en kinderen lagere school worden samen opgevangen in Kinderclub centrum. Naschools zullen we ook gebruik maken van de speelplaats van GLS De Wegwijzer.
 • Ouders mogen terug hun kinderen brengen en afhalen in de Kinderclub. Tijdens het brengen en afhalen dienen de ouders een mondmasker te dragen en hun handen te ontsmetten bij het binnen komen.

Kinderclub Sint-Jozef:

 • Kleuters en kinderen lagere school worden samen opgevangen in de Kinderclub Sint-Jozef.
 • Tijdens de maand september organiseren we de opvang op woensdagnamiddag in Kinderclub Sint-Jozef. Na de evaluatie van de overgangsmaand zal er beslist worden hoe de opvang op woensdagnamiddag en tijdens de korte schoolvakanties voor de komende maanden zal georganiseerd worden.
 • Ouders mogen terug hun kinderen brengen en afhalen in de Kinderclub. Tijdens het brengen en afhalen dienen de ouders een mondmasker te dragen en hun handen te ontsmetten bij het binnen komen.

De kinderclub opent zijn deuren om 6.45 uur en sluit om 18.00 uur.

We gaan zoveel mogelijk buiten ravotten en spelen, want buiten spelen is leuk, gezond en goed in de strijd tegen corona! Dus geef je kinderen zeker speelkledij aan om buiten te spelen.

De rode draad blijft nog steeds om de veiligheids- en hygiënemaatregelen toe te passen:

 • handen regelmatig wassen,
 • afstand houden van volwassenen,
 • een mondmasker dragen,
 • de opvang hygiënisch houden
 • en voldoende ventileren en verluchten.

Als de situatie de komende weken zou wijzigen kan het lokaal bestuur de regels van de werking aanpassen. We willen jullie vragen om jullie mailbox en onze website www.rijkevorsel.be/kinderclub goed in de gaten te houden. We zullen via deze kanalen steeds de meest recente info communiceren.

Inschrijvingen

 • Inschrijven kan via de link www.i-school.be/login. Weet je niet hoe je online moet inschrijven? Bekijk dan zeker onze 'handleiding online inschrijven' die je onderaan deze webpagina kan vinden!
 • Je kan inschrijven voor opvang in de maand september vanaf 26 augustus om 19.00 uur. Vanaf donderdag 24 september om 19.00 uur kan er dan ingeschreven worden voor de volgende maanden van het schooljaar.

Indien de situatie wijzigt kan het lokaal bestuur de regels van de werking aanpassen. We willen dus vragen om jullie mailbox en onze website goed in de gaten te houden. We zullen via deze kanalen steeds de meest recente info communiceren!

We begrijpen dat deze nieuwe maatregelen weer de nodige aanpassing van jullie en jullie kinderen vragen. Maar we hopen samen met jullie succesvol terug te kunnne keren naar een normale werking. We gaan ons ervoor inzetten om jullie kinderen fijne opvang-speelmomenten in onze kinderclub te bezorgen!

Kinderclub tijdens de schoolvakanties

Meer info over de coronamaatregelen in de Kinderclub tijdens de schoolvakanties vind je op www.rijkevorsel.be/kinderclubvakantie.