Print

Reizen: maatregelen Covid-19

Laatst bijgewerkt op 12 februari 2021 om 13.30 uur

De federale regering en de regeringen van de deelstaten hebben in het Overlegcomité van 22 januari 2021 de coronasituatie besproken. Om de import en verdere verspreiding van nieuwe virusvarianten tegen te gaan beslist het Overlegcomité om tijdelijk een verbod in te voeren op verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België.

Beperking van het internationale reisverkeer

Verplaatsingen voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België zijn verboden van woensdag 27 januari tot 1 april 2021. Het reisverbod zal gecontroleerd worden, zowel voor het weg-, lucht-, zee- als voor het treinverkeer.

Wie zich vanuit en naar België verplaatst, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier zal ter beschikking worden gesteld door de minister van Binnenlandse Zaken. De verklaring op eer moet gelinkt worden aan het Passenger Location Form en ondersteund worden door de nodige documenten.

Gedurende de periode van het verbod zijn enkel essentiële reizen toegelaten. Concreet gaat het om reizen omwille van:

 • Dwingende gezinsredenen
 • Gezinshereniging; bezoeken aan een echtgenoot of partner die niet onder hetzelfde dak woont, voor zover een aannemelijk bewijs geleverd kan worden van een stabiele en duurzaam onderhouden relatie, verplaatsingen in het kader van co-ouderschap, burgerlijke en religieuze huwelijken, begrafenissen of crematies (van aanverwanten of naasten)
 • Humanitaire redenen; verplaatsingen om medische redenen en verderzetting van een medische behandeling, bijstand aan een oudere, minderjarige, gehandicapte of kwetsbare persoon, bezoek aan aanverwanten in palliatieve zorg
 • Studieredenen; reizen van leerlingen, studenten en stagiairs, die in het kader van hun studies een uitwisseling volgen
 • Onderzoekers met een gastovereenkomst
 • Inwoners van grensregio’s; verplaatsingen als onderdeel van het dagdagelijkse leven voor activiteiten die eveneens in België toegelaten zijn. Als je in een grensgemeente (of directe buurgemeente daarvan) woont en je de grens over moet als onderdeel van je dagdagelijkse leven (voor wie in een ruimere grensregio woont geldt deze regel ook, maar dan moet je wel een extra bewijs kunnen voorleggen)
 • Professionele redenen voor de uitoefening van de professionele activiteit
 • Divers; zorg voor dieren, verplaatsingen in het kader van juridische verplichtingen (voor zover deze niet digitaal kunnen gebeuren), dringende herstellingen in het kader van de veiligheid van een voertuig en een verhuizing worden ook als essentieel beschouwd

Reizigers vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika

Vanaf maandag 25 januari zullen alle reizigers die vanuit het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Zuid-Amerika naar België reizen tien dagen verplicht in quarantaine moeten gaan met een PCR-test op dag 1 en dag 7.

Dubbele test bij binnenkomst

Het Overlegcomité wenst dat elke niet-resident die naar België reist, naast de verplichte negatieve test voorafgaand aan het vertrek, bij aankomst in België nogmaals getest wordt. Dit kan met een PCR-test of een snelle antigeentest. Het Overlegcomité vraagt de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, de Taskforce Testing en het COVID-commissariaat dit te concreet te maken.

Verstrengde reisregels vanaf 31 december 2020

 • Verplichte quarantaine voor iedereen na verblijf van meer dan 48 uur in een rode zone (inwoners en niet-inwoners)
 • Coronatest laten uitvoeren op dag 1 en dag 7 van de quarantaine
 • Extra controles bij terugkeer

Reizen wordt ten stelligste afgeraden. Voor personen die wel reizen worden de regels aangescherpt. Iedereen die langer dan 48 uur in een rode zone verblijft, wordt beschouwd als een hoogrisicocontact.

 • Bij terugkomst na een reis geldt een verplichte quarantaine van 7 dagen voor iedereen. Je dient een coronatest te laten uitvoeren op dag 1 en dag 7. 
 • Iedereen (inwoners en niet-inwoners) die vanuit een rode zone naar België reist moet vanaf 31/12 verplicht een recent negatief testresultaat (48 uur) voorleggen.
 • Vul het Passagier Lokalisatie Formulier in binnen de 48 uur voor je aankomst in België. Het formulier berekent op basis van jouw antwoorden of je een hoog risico loopt op corona.
 • Krijg je een sms? Je hebt een hoog risico op corona. Je moet in quarantaine. De sms bevat een code om je te laten testen. 
 • Opgelet: als je uit een rode zone komt, moet je verplicht in quarantaine en je laten testen. Krijg je geen sms ? Je hoeft niet in quarantaine.

Daarnaast komt er ook een versterkte controle op het invullen van het PLF bij aankomst in België. Ook de naleving van de verplichte quarantaine wordt versterkt.

Je verplaatsen in België

 • Je mag vrij rondreizen.
 • Gebruik je het openbaar vervoer (bus, tram of trein)? Ben je ouder dan 12 jaar? Je moet een mondmasker of een sjaal over je mond en neus dragen. Het is verplicht.
 • Je mag niet op straat komen tussen 24.00 uur ‘s nachts en 5.00 uur ’s morgens.

Moet je toch naar het buitenland?

Kijk dan zeker het volgende na:

Aan alle reizigers die voor een periode van meer dan 48 uur van of naar België reizen wordt gevraagd om over hun reis een formulier (pdf) in te vullen:

 • Vanaf 16 jaar dient een afzonderlijk formulier ingevuld te worden.
 • De gegevens van een -16-jarige worden ingevuld op het formulier van de begeleidende volwassene. Indien ze alleen reizen wordt een afzonderlijk formulier ingevuld.

Op de dag van aankomst in België dient het formulier verstuurd te worden naar PLFBelgium@health.fgov.be.

Heb je een vraag over verplaatsingen ?

Surf naar volgende websites:

Raadpleeg de veelgestelde vragen op de website info-coronavirus.be --> rubrieken 'Openbaar leven' en 'Internationaal'.

Koppels met verschillende nationaliteiten of woonplaats in verschillende landen

Het bezoek aan een partner die niet onder hetzelfde dak woont, wordt gezien als een essentiële verplaatsing, maar is onderhevig aan enkele bijkomende voorwaarden: concreet moet je, voorafgaand aan de aanvraag (visumplichtige nationaliteiten) of aan de datum voorzien voor de reis (niet-visumplichtige nationaliteiten):

 • Ofwel, 6 maanden samenwonen in België of ander land kunnen bewijzen;
 • Ofwel, bewijs van een relatie van ten minste 1 jaar aanleveren (waarbij je elkaar ten minste twee maal fysiek ontmoet hebt voor ten minste 20 dagen). Indien een bezoek diende te worden uitgesteld door de COVID-maatregelen kan het bewijs van een gepland bezoek in rekening worden gebracht voor het tweede bezoek.
 • Ofwel, een gemeenschappelijk kind hebben. De partner in het buitenland dient aan de Belgische diplomatieke post een visum of een bewijs van essentiële verplaatsing (indien niet onderhevig aan visum verplichtingen) aan te vragen. De diplomatieke post zal, in de mate van het mogelijke, deze visa of bewijzen afleveren. Indien niet mogelijk zal het dossier overgemaakt worden aan de immigratiedienst.

Zij zullen aan dezelfde test- en quarantaineregels worden onderworpen als de anderen.