Print

Directeur woonzorgcentrum en assistentiewoningen A1a-A3a

Het lokaal bestuur gaat over tot de aanwerving van directeur woonzorgcentrum en assistentiewoningen A1a-A3a.

  • met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur,
  • in voltijds dienstverband (38/38 uur)
  • met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar

Beknopte functiebeschrijving

Als directeur woonzorgcentrum en assistentiewoningen geef je rechtstreeks leiding aan het middenkader van het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen. Je coördineert de werkzaamheden en handelt hierbij steeds met het oog op de kwaliteitsvolle zorg voor de residentiële bewoners van de zorgcampus. Voorts bouw je mee aan een integrale lokale visie op ouderenzorg en implementeer je deze in de praktijk. In dit kader werk je samen met het politieke niveau, diverse diensten van de organisatie en andere partners. Vanuit je positie als verantwoordelijke voor de cluster ouderenzorg maak je deel uit van het managementteam van het lokaal bestuur. Je werkt onder leiding van de algemeen directeur.

Profiel

Je bent een integer persoon met de nodige verantwoordelijkheidszin en leidinggevende capaciteiten. Daarnaast toon je een grote betrokkenheid bij het werk en voldoende maturiteit in je contacten met collega’s, mandatarissen en (familieleden van) bewoners. Je stelt je dynamisch en professioneel op. Verder formuleer je adviezen op een heldere wijze, zowel schriftelijk als mondeling. Je beschikt over algemene kennis met betrekking tot de gangbare principes en de geldende regelgeving binnen de zorgsector.  

Verdere informatie

Je bent titularis van een masterdiploma, of een daarmee gelijkgesteld diploma, en je beschikt over minstens vier jaar relevante leidinggevende ervaring in een gelijkaardige functie, bij voorkeur in de zorgsector. Voorts heb je met gunstig gevolg een opleiding in het management gevolgd waarvan de opleidingsduur minstens 20 studiepunten omvat of ben je bereid dergelijke opleiding te volgen binnen een termijn van drie jaar na indiensttreding. Een informatiebrochure met een uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan worden opgevraagd bij de personeelsdienst.

Heb je interesse voor deze uitdagende job?

Bezorg je sollicitatiebrief en CV, een recent uittreksel uit het strafregister en een kopie van je diploma aan de personeelsdienst uiterlijk op 23 september 2019. Je verstuurt je schriftelijke kandidatuur aangetekend per post of geeft deze af tegen ontvangstbewijs aan de personeelsdienst, t.a.v. lokaal bestuur Rijkevorsel, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per e-mail indienen.