Print

Ziekte van Newcastle bij pluimvee: verlenging en aanpassing maatregelen

Het Federaal Voedselagentschap heeft de algemene maatregelen naar aanleiding van de uitbraak van het Newcastle-virus bij pluimvee verlengd. De verkoop van pluimvee door professionele pluimveehandelaars aan hobbyhouders kan echter onder strikte voorwaarden worden hervat. 

Wat is de ziekte van Newcastle?

Het virus kan alle vogelsoorten treffen, maar de ene vogelsoort is gevoeliger dan de andere. Een besmetting met het virus maakt de vogels erg ziek (zenuwsymptomen, suf zitten, minder eten, spijsverteringsstoornissen en ademhalingsproblemen) en zorgt zelfs voor een aanzienlijke sterfte. Het Newcastle virus is ongevaarlijk voor de mens. De consumptie van eieren, kippenvlees en kippenproducten vormt dan ook geen enkel risico.

Verlenging en aanpassing maatregelen 

Het Agentschap had naar aanleiding van meerdere uitbraken van he Newcastle-virus bij hobbyhouders door middel van een officiële noodbeslissing op 2 juli een verbod ingesteld voor 30 dagen op het verzamelen van pluimvee en hobbypluimvee, met uitzondering van reisduiven, en de verkoop van deze dieren naar en door hobbyhouders. 

Gezien de evolutie van de situatie, zullen deze maatregelen vanaf 1 augustus door middel van een ministerieel besluit grotendeels worden verlengd. De verkoop van hobbypluimvee aan hobbyhouders is opnieuw mogelijk, maar uitsluitend door professionele pluimveehandelaars die aan zeer strikte voorwaarden moeten voldoen.

A. Zijn vanaf 1 augustus weer toegelaten:

Voor de pluimveehandelaars

  • toegelaten enkel en alleen voor professionele pluimveehandelaars, onder strikte bijkomende voorwaarden:
    • de deelname aan commerciële verzamelingen van pluimvee en hobbypluimvee, met inbegrip van markten
    • de verkoop aan hobbyhouders

Voor de hobbyhouders

  • Het besluit betekent een versoepeling van de maatregelen voor hobbyhouders, aangezien deze opnieuw de mogelijkheid hebben om hobbypluimvee aan te kopen op markten of op het bedrijf van pluimveehandelaars die voldoen aan strikte voorwaarden.

B. Blijven verboden:

Voor pluimveehandelaars en hobbyhouders

  • het organiseren van niet commerciële verzamelingen van pluimvee en hobbypluimvee
  • het verhandelen van hobbypluimvee door en tussen hobbyhouders
  • de opkoop van hobbypluimvee door pluimveehandelaars bij hobbyhouders.

Meer info

Voor bijkomende informatie kun je terecht op de website van het FAVV.